Kaj vse je na stalni razstavi ilustracij?

Nujen sestavni del knjig za otroke in mladino so ilustracije. Zaradi umetniške kakovosti niso samo dopolnilo besedilu, temveč ga pogosto presegajo in nadgrajujejo. To še posebej občutimo, kadar so podobe iztrgane iz konteksta knjige in predstavljene kot samostojne umetnine. Na stalni razstavi v slikoviti Šivčevi hiši v Radovljici je na ogled 185 ilustracij 49 avtorjev. Avtorji so akademski slikarji, arhitekti in oblikovalci različnih generacij, ki so razvili lasten likovni slog in ga približali dojemanju otrok in mladine. Nekatere ilustracije odsevajo stilne značilnosti sočasnega slikarstva, večinoma pa so povsem samosvoje in izvirne, saj imajo avtorji popolno ustvarjalno svobodo tako glede svojega likovnega izraza kot glede tehnike, barv in formata. Zavezuje jih le besedilo oziroma vsebina pravljic, zgodb, pesmi … Avtorjeva sposobnost vživljanja v besedne predloge in posluh za otroke in mladino sta za končni uspeh ilustrirane knjige poleg njene likovne kakovosti izrednega pomena.

Vsak teden vam bomo na spletni strani predstavili eno izmed ilustracij, ki jih hranimo v Galeriji Šivčeva hiša, sicer pa si razstavo originalnih ilustracij slovenskih ilustratork in ilustratorjev lahko ogledate tudi v Šivčevi hiši na Linhartovem trgu 22 v Radovljici.

Uboga Palčica je vse poletje živela v velikem gozdu.

 Iz trave si je spletla posteljico in jo obesila pod list kislice, tako da je bila zavarovana pred dežjem. Jedla je med iz cvetlic in si žejo gasila z roso, ki je bila vsako jutro na listu. Tako sta minila poletje in jesen, zatem pa je prišla zima, mrzla, dolga zima.

Hans Christian Andersen: Palčica, Mladinska knjiga, Velike slikanice, Ljubljana, 1976

Andersenova Palčica, v kateri je danski pravljičar 19. stoletja ustvaril brezčasno poetično literarno umetnino za otroke in odrasle, ki govori o lepoti, dobroti in ljubezni in obenem razkriva suho praktičnost, je dobila v slikah Marlenke Stupica likovno umetnino, ki odpira umetničino poglobljeno notranje doživljanje na način, ki je hkrati klasičen in moderen ter splet njenega velikega znanja in intuitivnosti. Predstavljena ilustracija z barvnim moduliranjem v zelenih tonih travnika, katerega rastlinje slikarka spreminja v pravljični gozd s krhkim dekletcem v njem, je le eden od primerov njene bogate domišljije.

Marlenka Stupica je bila rojena 17. decembra 1927 v Mariboru. Slikarstvo je študirala na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Svoje umetniško delo je v celoti posvetila ilustriranju knjig za otroke, knjižnemu oblikovanju, snovanju lutk in gledališki scenografiji. V dvorani Radovljiške graščine je razstavljala leta 1970, v Galeriji Šivčeva hiša v Radovljici pa 1996.

Barbara Boltar, kustodinja Galerije Šivčeva hiša

Uboga Palčica je vse poletje živela v velikem gozdu.

tempera, 24 x 28,5 cm, sign.: M.S.

Prvi katalog / str. 44