Mošenjska planina na Jelovici

Planine Na Jelovici najdemo kar nekaj planin, nekatere so še zdaj namenjene paši. Ena izmed njih je tudi Mošenjska planina.