Pred 70 leti so v Kropi odkrili arheološke ostanke t. i. Slovenske peči, ki je zdaj tehniški spomenik in dokumentira avtohtoni način taljenja železa na prehodu iz srednjega v novi vek in je edina ohranjena tovrstna talilna peč v Evropi.

Muzeji radovljiške občine in Kulturno društvo Kropa ob tej obletnici pripravljamo simpozij, da bi spodbudili strokovno javnost k raziskovanju in vrednotenju arheoloških ostankov Slovenske peči in začetkov razvoja železarskih naselij na Slovenskem na prehodu v novi vek.

Na simpoziju bodo sodelovali strokovnjaki s področij geologije, rudarstva, metalurgije, zgodovine in arheologije ter konservatorske stroke.

Simpozij bo v veliki dvorani kulturnega doma v Kropi 3. marca 2023, v sklepnem delu simpozija je predviden ogled arheoloških ostankov Slovenske peči v Dnu nad Kropo.

Veseli bomo tudi vaše udeležbe.

Na simpozij se lahko prijavite do 1. marca 2023 Jerneji Jelovčan Koselj, elektronski naslov: jerneja.koselj@mro.si, tel. 04 532 20 528

Vsebinske informacije o simpoziju: Saša Florjančič, elektronski naslov: sasa.florjancic@mro.si

Podrobnejši program si lahko ogledate na priloženem vabilu in podrobnejšem programu.

Delite