Poslikane panjske končnice

Poslikane panjske končnice so posebnost slovenske kmečke ljudske kulture. To je način poslikavanja prednjih deščic panjev kranjičev (in pozneje tudi AŽ-panjev), ki jih poznamo v alpskem območju slovenskega etničnega prostora. Pojavile so se sredi 18. stoletja, doživele svoj razcvet med letoma 1820 in 1880 ter začele v novih ekonomsko-socialnih, tehnoloških in duhovnih razmerah v začetku 20. stoletja zamirati. Zdaj so poslikane panjske končnice priljubljen predmet zasebnih zbirateljev in poustvarjanja (domača obrt, pedagoške delavnice, spominki). Poslikavanje panjskih končnic je vpisano tudi v Register nesnovne dediščine pri UNESCU.

Zbirka poslikanih panjskih končnic Čebelarskega muzeja v Radovljici obsega skoraj 800 primerkov. Je največja javno dostopna zbirka tovrstne čebelarske kulturne dediščine v Sloveniji. Skupaj predstavljajo bogat nabožni in posvetni motivni svet ter nekaj primerkov zapoznelega, motivno manj tipičnega in oblikovno manj pomembnega končniškega slikarstva. Pripadajo različnim načinom slikanja bodisi šolanih slikarjev, kmečkih podobarjev in samoukov bodisi celo čebelarjev samih. Tudi do zdaj najstarejša ohranjena poslikana panjska končnica, Božjepotna Marija iz leta 1758, je del naše zbirke in je na ogled na stalni razstavi.

O poslikanih panjskih končnicah na splošno lahko več preberete v katalogu Čebelarskega muzeja (besedilo dr. Emilijana Cevca, Radovljica, 1998), katalogih Pripovedi s panjev (Emilijan Cevc, Ida Gnilšak, 1: potujoča razstava , Radovljica, 1992) in (Ida Gnilšak, 2: izbor motivov iz zbirke, Radovljica, 1995), katalogu Poslikane panjske končnice iz zbirke Čebelarskega muzeja v Radovljici (Ida Gnilšak, Radovljica, 2009, ponatis 2015), katalogu Bavarskega nacionalnega muzeja iz Münchna (Gorazd Makarovič: Slikarije na pročeljih čebelnih panjev. V: Človek in čebela/Der Mensch und die Biene, 1989) in katalogu Slovenskega etnografskega muzeja (Gorazd Makarovič in Bojana Rogelj Škafar: Poslikane panjske končnice, 2000).

Dostopnost zbirke: Največ poslikanih panjskih končnic (242) si obiskovalci lahko ogledajo na stalni razstavi Čebelarstvo na Slovenskem v Radovljiški graščini, 131 na potujoči razstavi, preostale pa so shranjene v muzejskem depoju.

Zbirko postopoma digitaliziramo. Trenutno so na spletni strani Čebelarskega muzeja objavljeni eksponati iz potujoče razstave, ki so sicer na ogled le na gostovanju razstave. Pripravljamo objavo eksponatov, razstavljenih na stalni razstavi, nato bo sledila še digitalizacija eksponatov, hranjenih v depoju.

Nekaj najbolj priljubljenih motivov poslikanih panjskih končnic smo v Čebelarskem muzeju ujeli tudi na razglednicah in koledarjih, ki jih vsako drugo leto izdaja Tiskarna Medium iz Žirovnice. Zanje povprašajte v muzejski trgovini, kjer lahko kupite še kopije nekaterih panjskih končnic. 

 

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1

Motiv: Sv. Peter

Datacija: 1819

Opis: Les, olje na les, 30 x 15,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 2

Motiv: Ogrebanje roja

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 31,5 x 13,8 x 0,9 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 3

Motiv: Sv. Valentin

Datacija: 18??

Opis: Les, olje na les, 31,5 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 4

Motiv: Francoska konjenica

Datacija: 1843

Opis: Les, olje na les, 30 x 14 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 5

Motiv: Bratje prodajo Jožefa

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 31,7 x 14,7 x 1,6 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 6

Motiv: Delegati za premirje

Datacija: 1875

Opis: Les, olje na les, 30 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 7

Motiv: Skrinja zaveze

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 28 x 14 x 1,4 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 8

Motiv: Svatba v galilejski Kani

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 30 x 12,1 x 1,2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 9

Motiv: Beg v Egipt

Datacija: 1861

Opis: Les, olje na les, 31,8 x 12,6 x 1,2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 10

Motiv: Usmrtitev nadvojvode Maksimilijana v Mehiki

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 24 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 11

Motiv: Tihožitje

Datacija: 1868

Opis: Les, olje na les, 31 x 12,3 x 1,1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Dolar

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 12

Motiv: Avstrijski vojaki love vojnega ujetnika

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 28 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 13

Motiv: Jezusov prihod v Jeruzalem

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 33,4 x 15,5 x 1,8 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 14

Motiv: Sodarji pri delu

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 26 x 12 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 15

Motiv: Poroka

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 26,5 x 13,5 x 2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 16

Motiv: Narodna ornamentika (Rozeta)

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 25 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 17

Motiv: Kamenjanje sv. Štefana

Datacija: 1847

Opis: Les, olje na les, 30 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 18

Motiv: Bratje prodajo Jožefa

Datacija: 1841

Opis: Les, olje na les, 31 x 12,8 x 1,1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 19

Motiv: Janez Krstnik krsti Jezusa

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 29,1 x 13,6 x 1,4 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 20

Motiv: Strašilo v podobi medveda

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 29 x 12,7 x 1,2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 21

Motiv: Marija z narodno ornamentiko

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 28,8 x 14,1 x 1,8 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 22

Motiv: Narodna ornamentika (Rombi)

Datacija: 1861

Opis: Les, olje na les, 31 x 12 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Cene Avguštin

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 23

Motiv: Bog da Mojzesu deset zapovedi

Datacija: 1864

Opis: Les, olje na les, 32 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Dolar

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 24

Motiv: Vas Otok

Datacija: 1908

Opis: Les, olje na les, 27 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 25

Motiv: Indijanci ugrabijo beli dekleti

Datacija: 1876

Opis: Les, olje na les, 27 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 26

Motiv: Sv. Jurij

Datacija: 1862

Opis: Les, olje na les, 27 x 12 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 27

Motiv: ?

Datacija: 1843

Opis: Les, olje na les, 27,4 x 13,9 x 1,6 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 28

Motiv: Svatba

Datacija: 1881

Opis: Les, olje na les, 27 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 29

Motiv: Kristusa polože v grob; 14. postja Križevega pota

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 25 x 12,9 x 1,2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 30

Motiv: Noe in sinovi

Datacija: 1889

Opis: Les, olje na les, 27 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 31

Motiv: Smledniška legenda

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 30,5 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 32

Motiv: Kamenjanje sv. Štefana

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 29,5 x 12,6 x 1,1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 33

Motiv: Marijino ime

Datacija: 1863

Opis: Les, olje na les, 31 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 34

Motiv: Kristus pade pod križem; 4. postaja Križevega pota

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 28,8 x 12,7 x 1,1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 35

Motiv: Oltar

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 26 x 12,8 x 1,2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 36

Motiv: Mojzes udari po skali

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 26,6 x 14 x 1,1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 37

Motiv: Štirje evangelisti

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 29,7 x 12,6 x 1,3 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 38

Motiv: Sv. Trije kralji

Datacija: 1888

Opis: Les, olje na les, 31 x 11 x 1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 39

Motiv: Kristus kot sodnik

Datacija: 1888

Opis: Les, olje na les, 26,9 x 13,7x 1,3 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 40

Motiv: Beg sv. Družine v Egipt

Datacija: 1864

Opis: Les, olje na les, 24 x 15,1 x 1,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 41

Motiv: Svatba v galilejski Kani

Datacija: 1881

Opis: Les, olje na les, 28,7 x 13,7 x 1,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 42

Motiv: Sv. Job na gnoju

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 29,2 x 12,8 x 1,2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 43

Motiv: Marijino kronanje

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 32 x 14 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 44

Motiv: Ime Jezusovo

Datacija: 1847

Opis: Les, olje na les, 29,7 x 12,8 x 1,1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 45

Motiv: Križev pot

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 27,2 x 12,6 x 1,2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 46

Motiv: Sv. Ilija se odpelje v nebesa

Datacija: 1874

Opis: Les, olje na les, 27,5 x 12,7 x 1,1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 47

Motiv: Smledniška legenda

Datacija: 186?

Opis: Les, olje na les, 31 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 48

Motiv: Kristus v grobu

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 28,5 x 13,1 x 1,1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 49

Motiv: Sv. Job na gnoju

Datacija: 1910

Opis: Les, olje na les, 28,3 x 13,4 x 1,7 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 50

Motiv: Beg sv. Družine v Egipt

Datacija: 1845

Opis: Les, olje na les, 26,4 x 12,7 x 1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 51

Motiv: Lotova družina

Datacija: 1874

Opis: Les, olje na les, 28,1 x 12,5 x 1,1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Cene Avguštin

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 52

Motiv: Francoski vojak se pelje v kočiji

Datacija: 1846

Opis: Les, olje na les, 28,5 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 53

Motiv: Lev

Datacija: 1899

Opis: Les, olje na les, 28,5 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 54

Motiv: Pegam in Lambergar

Datacija: 1903

Opis: Les, olje na les, 29,5 x 12 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 55

Motiv: Polž preganja krojače

Datacija: 1875

Opis: Les, olje na les, 28,5 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 56

Motiv: Klovn

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 28,5 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 57

Motiv: Narodna ornamentika (številka dve)

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 26,5 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 58

Motiv: Lovci

Datacija: 1863

Opis: Les, olje na les, 26,5 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 59

Motiv: Japonci in Rusi

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 27,5 x 12 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 60

Motiv: Polž preganja lene krojače

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 24 x 11,6 x 1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 61

Motiv: Graščak na sprehodu

Datacija: 1872

Opis: Les, olje na les, 26,6 x 14,8 x 2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 62

Motiv: Izpad Hrvatov iz trdnjave Szeged

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 30 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Cene Avguštin

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 63

Motiv: Avstrijske konjenika

Datacija: 1885

Opis: Les, olje na les, 28 x 11,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 64

Motiv: Kvartopirci

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 26,5 x 12 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 65

Motiv: Zajčji ples

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 32,6 x 12,2 x 1,1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 66

Motiv: Boj z zmajem

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 29 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 67

Motiv: Lovec strelja belega jelena

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 30,2 x 12 x 1,8 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 68

Motiv: Spopad leva in tigra

Datacija: 1869

Opis: Les, olje na les, 30 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 69

Motiv: Lovčev pogreb; živali nesejo lovca k pogrebu

Datacija: 1841

Opis: Les, olje na les, 23 x 12 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 70

Motiv: Borba z divjim lovcem

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 29,7 x 12,5 x 1,3 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 71

Motiv: Lev

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 28 x 11,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 72

Motiv: Narodna ornamentika (številka štiri)

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 30,5 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Cene Avguštin

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 73

Motiv: Avstrijci in Turki

Datacija: 1840

Opis: Les, olje na les, 29 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 74

Motiv: Lov na srnjad

Datacija: 1820

Opis: Les, olje na les, 28,5 x 13 x 1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 75

Motiv: Skopuh in smrt

Datacija: 1889

Opis: Les, olje na les, 28 x 12 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 76

Motiv: Čebelar pri čebelnjaku

Datacija: 1899

Opis: Les, olje na les, 28,5 x 14 x 1,2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 77

Motiv: Anton Padovanski

Datacija: 1876

Opis: Les, olje na les, 27,5 x 13,5 x 1,3 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 78

Motiv: Šesterokraka zvezda

Datacija: 1842

Opis: Les, olje na les, 26,5 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 79

Motiv: Sv. Marko (evangelist)

Datacija: 1910

Opis: Les, olje na les, 28 x 13 x 1,3 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 80

Motiv: Lovec strelja srnjaka

Datacija: 1887

Opis: Les, olje na les, 27,5 x 14 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 81

Motiv: Ornament

Datacija: 1889

Opis: Les, olje na les, 27,8 x 11,8 x 1,3 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 82

Motiv: Križev pot (dvanajsta postaja, Jezus umre na križu)

Datacija: 1889

Opis: Les, olje na les, 27 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Poslikana panjska končnica. Živali z Noetove barke.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 83

Motiv: Živali z Noetove barke

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 28 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Cene Avguštin

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 84

Motiv: David in Goljat

Datacija: 1889

Opis: Les, olje na les, 27,5 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 85

Motiv: Danijel v levnjaku

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 27,3 x 12,2 x 1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 87

Motiv: Križev pot (deveta postaja, Jezus pade tretjič pod križem)

Datacija: 1879

Opis: Les, olje na les, 28,5 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 88

Motiv: Svadba v galilejski Kani

Datacija: 1882i

Opis: Les, olje na les, 27,5 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmet

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 89

Motiv: Obglavljenje Janeza Krstnika

Datacija: 1888

Opis: Les, olje na les, 26,5 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 90

Motiv: Prizor iz legende o sv. Genovefi

Datacija: 1882

Opis: Les, olje na les, 28 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 91

Motiv: Sv. Job na gnoju

Datacija: 1891

Opis: Les, olje na les, 27,5 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 92

Motiv: Čebelar pri čebelnjaku

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 26 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 93

Motiv: Angel varuh

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 25,4 x 13,5 x 1,2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 94

Motiv: Juda izda Jezusa s poljubom

Datacija: 1876

Opis: Les, olje na les, 21 x 14 x 1,4 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 95

Motiv: Pegam in Lambergar

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 30 x 15 x 1.2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 96

Motiv: Kronanje Marije

Datacija: 1907

Opis: Les, olje na les, 27,5 x 13 x 1,2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 97

Motiv: Sv. Frančišek

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 25,5 x 14 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 98

Motiv: Sv. Trojica

Datacija:

Opis: Les, olje na les

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 99

Motiv: Nejeverni Tomaž

Datacija: 1907

Opis: Les, olje na les, 27 x 13 x 1,1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 100

Motiv: Sv. Družina, Jožef kot tesar

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 26,2 x 14,3 x 1,2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 101

Motiv: Ana uči Marijo brati

Datacija: 1842

Opis: Les, olje na les, 29 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 102

Motiv: Sv. Duh v podobi goloba

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 27,6 x 13,3 x 1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 103

Motiv: Kristusovo vstajenje

Datacija: 1909

Opis: Les, olje na les, 28 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Cene Avguštin

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 104

Motiv: Avstrijski grb

Datacija: 1809

Opis: Les, olje na les, 25 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 105

Motiv: Zimska pokrajina

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 23,5 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 106

Motiv: Lovec strelja medveda

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 22,8 x 12,5 x 1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Cene Avguštin

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 107

Motiv: Jeremija

Datacija: 1939

Opis: Les, olje na les, 28 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 108

Motiv: Sv. Janez Krstnik krsti Jezusa

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 24,5 x 15,4 x 2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 109

Motiv: Sv. Ambrož

Datacija: 1924

Opis: Les, olje na les, 29 x 13,4 x 1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 110

Motiv: Pes

Datacija: 1906

Opis: Les, olje na les, 27,5 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 111

Motiv: Mlin na veter. Holandska pokrajina.

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 28 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 112

Motiv: Lisica brije lovca

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 29 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 113

Motiv: Monštranca

Datacija: 1888

Opis: Les, olje na les, 23 x 14 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Cene Avguštin

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 114

Motiv: Samson pobija Filistejce

Datacija: 1872

Opis: Les, olje na les, 25,5 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 115

Motiv: Heraldični lev

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 32,2 x 13 x 1,2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 116

Motiv: Kristusov grob

Datacija: 1841

Opis: Les, olje na les, 25,6 x 12,6 x 0,9 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 117

Motiv: Pegam in Lambergar

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 23,4 x 14 x 1,4 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 118

Motiv: Štorklja

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 29,5 x 12,6 x 1,1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 119

Motiv: Prihod sv. Treh kraljev

Datacija: 1849

Opis: Les, olje na les, 32 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Cene Avguštin

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 120

Motiv: Abraham in Izak

Datacija: 1888

Opis: Les, olje na les, 31,5 x 14,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 121

Motiv: Sv. Janez Nepomuk

Datacija: 1874

Opis: Les, olje na les, 28,5 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 122

Motiv: Slikar slika žensko

Datacija: 1877

Opis: Les, olje na les, 28 x 14 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Cene Avguštin

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 123

Motiv: Svatba v galilejski Kani

Datacija: 1885

Opis: Les, olje na les, 31,5 x 14 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Cene Avguštin

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 124

Motiv: Marija z Jezusom

Datacija: 1869

Opis: Les, olje na les, 24 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 125

Motiv: Štirje evangelisti

Datacija: 1865

Opis: Les, olje na les, 29,4 x 13 x 1,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 126

Motiv: Abel in Kajn

Datacija: 1863

Opis: Les, olje na les, 24,5 x 14 x 1,2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 127

Motiv: Mož in žena v gostilni

Datacija: 1868

Opis: Les, olje na les, 28,5 x 13,5

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Cene Avguštin

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 128

Motiv: Bratje prodajo Jožefa

Datacija: 1867

Opis: Les, olje na les, 31 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 129

Motiv: Kristus na Oljski gori

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 32,5 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 130

Motiv: Št. 12

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 27 x 12 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Cene Avguštin

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 131

Motiv: Kristus na križu

Datacija: 1894

Opis: Les, olje na les, 25 x 14 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 132

Motiv: Jeremija

Datacija: 1868

Opis: Les, olje na les, 25 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 133

Motiv: Polž preganja krojače

Datacija: 18??

Opis: Les, olje na les, 26,6 x 12,8 x 1,2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 134

Motiv: Sv. Lucija in sv. Neža

Datacija: 1864

Opis: Les, olje na les, 30 x 14,5 x 1,4 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Cene Avguštin

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 135

Motiv: Kristus na križu

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 33 x 14 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 136

Motiv: Ženski portret

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 27,5 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 137

Motiv: Tihotapci

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 27,6 x 12,5 x 1,2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 138

Motiv: Prihod Kristusa v Jeruzalem

Datacija: 1758?

Opis: Les, olje na les, 34 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 139

Motiv: Rožni venec (Častitljivi del)

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 33 x 12 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 140

Motiv: Podoba ženske

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 23,4 x 12,5 x 1,2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 141

Motiv: Poslednja sodba

Datacija: 1837

Opis: Les, olje na les, 32 x 14,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 142

Motiv: Medvedja glava

Datacija:

Opis: Les, olje na les

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 143

Motiv: Gostilničar tepe kibica

Datacija: 1893

Opis: Les, olje na les, 53 x 12 x 1,6 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 145

Motiv: Hudič seje ljulko

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 37 x 27,4 x 3 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Cene Avguštin

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 146

Motiv: Vesoljni potop

Datacija: 1867

Opis: Les, olje na les, 52 x 14,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 147

Motiv: Beg v Egipt

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 28 x 12,6 x 1,4 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 148

Motiv: Kegljači

Datacija: 1888

Opis: Les, olje na les, 27 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 149

Motiv: Lisica brije lovca

Datacija: 1864

Opis: Les, olje na les, 30 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 150

Motiv: Tri šesterokrake zvezde

Datacija: 1842

Opis: Les, olje na les, 26 x 12 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 151

Motiv: Kristus in 11 apostolov

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 26,3 x 13 x 1,2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 152

Motiv: Petelina peljeta medveda

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 26,5 x 14,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 153

Motiv: Sv. Jurij

Datacija: 1835

Opis: Les, olje na les, 27 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 154

Motiv: Divji lovec

Datacija: 1891

Opis: Les, olje na les, 26,5 x 14 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 156

Motiv: Sv. Jožef s Kristusom

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 26 x 13 x 1,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 157

Motiv: Luther in Katra se peljeta v pekel

Datacija: 1845

Opis: Les, olje na les, 27, 5 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 158

Motiv: Sv. Anton

Datacija: 1884

Opis: Les, olje na les, 31,5 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 159

Motiv: Harem

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 26 x 13,6 x 2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 160

Motiv: Sv Jurij

Datacija: 1910

Opis: Les, olje na les, 28,2 x 13,4 x 1,6 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 161

Motiv: Spoved

Datacija: 1824

Opis: Les, olje na les, 25,5 x 14 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 162

Motiv: Stvarjenje prvih štirih dni

Datacija: 1868

Opis: Les, olje na les, 28,8 x 14 x 1,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 163

Motiv: Božjepotna marija

Datacija: 1879

Opis: Les, olje na les, 27 x 12 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Cene Avguštin

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 164

Motiv: Lovec strelja medveda

Datacija: 1891

Opis: Les, olje na les, 26,5 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 165

Motiv: Sv. Duh v podobi goloba

Datacija: 1874

Opis: Les, olje na les, 28,2 x 13,4 x 1,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 166

Motiv: Sv. Janez Nepomuk

Datacija: 1910

Opis: Les, olje na les, 28,4 x 13 x 1,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 167

Motiv: Voznik vozi vino

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 27 x 12 x 1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 168

Motiv: Marijino oznanenje

Datacija: 1868

Opis: Les, olje na les, 27 x 13,4 x 1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 169

Motiv: Monštranca

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 26 x 13,2 x 1,6 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 170

Motiv: Sv. Janez Nepomuk

Datacija: 1861

Opis: Les, olje na les, 25,5 x 12 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 171

Motiv: Marijino oznanenje

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 23,5 x 12,5 x 1,3 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 173

Motiv: Lovci na lovu

Datacija: 1898

Opis: Les, olje na les, 26,1 x 14,1 x 1,9 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Poslikana panjska končnica. Job na gnoju.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 174

Motiv: Job na gnoju

Datacija: 1867

Opis: Les, olje na les, 25,5 x 16 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 175

Motiv: Kača boa umori žival

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 31,6 x 12,6 x 1,6 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 176

Motiv: Marija Brezmadežna

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 33 x 15,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 177

Motiv: Krisusovo vstajenje

Datacija: 1869

Opis: Les, olje na les, 30 x 13,1 x 1,8 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 178

Motiv: Lovčev pogreb

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 27,8 x 12,8 x 1,3 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 179

Motiv: Danijel med levi

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 27,5 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 180

Motiv: Job na gnoju

Datacija: 1855

Opis: Les, olje na les, 33,5 x 12 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 181

Motiv: Beg sv. Družine v Egipt

Datacija: 1901

Opis: Les, olje na les, 28 x 13,3 x 1,1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 182

Motiv: Sv. Peter in sv. Pavel

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 27 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 183

Motiv: Pes

Datacija: 1868

Opis: Les, olje na les, 27 x 12,5 x 1,3 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Poslikana panjska končnica. Sveti Jožef z Jezusom in svetim Andrejem.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 184

Motiv: Sv. Jožef z Jezusom in sv. Andrejem

Datacija: 1857

Opis: Les, olje na les, 30 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 185

Motiv: Sv. Job na gnoju

Datacija: 1841

Opis: Les, olje na les, 28,9 x 15,7 x 1,3 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 186

Motiv: Sv. Florjan

Datacija: 1907

Opis: Les, olje na les, 28,1 x 13,1 x 1,1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 187

Motiv: Sv. Job na gnoju

Datacija: 1906

Opis: Les, olje na les, 27,6 x 13 x 1,2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 188

Motiv: Sv. Jurij

Datacija: 1899

Opis: Les, olje na les, 26,8 x 12,6 x 1,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 189

Motiv: Jakob Podobnik

Datacija: 1912

Opis: Les, olje na les, 30,4 x 13,2 x 1,4 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 190

Motiv: Kristusov grob in vstajenje

Datacija: 1875

Opis: Les, olje na les, 41,5 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Cene Avguštin

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 191

Motiv: Obleganje Jerihe

Datacija: 1868

Opis: Les, olje na les, 43,5 x 14,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 192

Motiv: Lazar se prebudi

Datacija: 1896

Opis: Les, olje na les, 28 x 14 x 1,6 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 193

Motiv: Noetova daritev

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 34,4 x 13,5 x 1,8 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 194

Motiv: Rožni venec (Veseli del)

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 46 x 15 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Cene Avguštin

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 195

Motiv: Svatba v galilejski Kani

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 38 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 196

Motiv: Sv. Trojica in kronanje Marije

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 42 x 13,5 x 1,9 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Cene Avguštin

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 197

Motiv: Legenda o Genovefi Brabantski

Datacija: 1897

Opis: Les, olje na les, 44,5 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 198

Motiv: Kristusov grob

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 29,2 x 13,2 x 1,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 199

Motiv: Svatba

Datacija: 1876

Opis: Les, olje na les, 46 x 14,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Bratje prodajo Jožefa.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 200

Motiv: Bratje prodajo Jožefa

Datacija: 1858

Opis: Les, olje na les, 33 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 201

Motiv: Zadnja večerja

Datacija: 1879

Opis: Les, olje na les, 34,5 x 15 x 2,2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 202

Motiv: Sedem zakramentov

Datacija: 1869

Opis: Les, olje na les, 37,5 x 14,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Štirje evangelisti.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 203

Motiv: Štirje evangelisti

Datacija: 1886

Opis: Les, olje na les, 39,5 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 204

Motiv: Avstrijski cesar in kraljica Elizabeta

Datacija: 1879

Opis: Les, olje na les, 45 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 205

Motiv: Jezdec

Datacija: 1854

Opis: Les, olje na les, 42,2 x 14,4 x 1,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 206

Motiv: Sedem zakaramentov

Datacija: 1888

Opis: Les, olje na les, 36,5 x 14,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 207

Motiv: Sveta družina

Datacija: 1896

Opis: Les, olje na les, 27 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 208

Motiv: Kristusovo vstajenje

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 28,3 x 14,1 x 1,4 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 209

Motiv: Povodni konj

Datacija: 1899

Opis: Les, olje na les, 28,1 x 12,5 x 1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 210

Motiv: Indijanci

Datacija: 1876

Opis: Les, olje na les, 27,5 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 211

Motiv: Bohinjsko jezero

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 27,5 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 212

Motiv: Divji lovec

Datacija: 1877

Opis: Les, olje na les, 27 x 12 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 213

Motiv: Revež in bogatin

Datacija: 1867

Opis: Les, olje na les, 30 x 13 x 1,2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 214

Motiv: Kristusovo vstajenje

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 26,6 x 11,5 x 1,3 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Poslikana panjska končnica. Poslednja sodba.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 215

Motiv: Poslednja sodba

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 31 x 14 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 216

Motiv: Janez krsti Jezusa

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 27,5 x 14,2 x 1,6 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 217

Motiv: Božji grob

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 28 x 13,5 x 1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Poslikana panjska končnica. Dihur s ptico.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 218

Motiv: Dihur s ptico

Datacija: 1899

Opis: Les, olje na les, 27 x 12 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 219

Motiv: Lotov beg

Datacija: 1867

Opis: Les, olje na les, 26,5 x 13,7 x 1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 220

Motiv: Kristus izganja trgovce iz templja

Datacija: 1842

Opis: Les, olje na les, 27,5 x 12,6 x 1,2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 221

Motiv: Noetova barka

Datacija: 1823

Opis: Les, olje na les, 27,5 x 13,8 x 1,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 222

Motiv: Kristus in Samaritanka pri vodnjaku

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 26,5 x 12,6 x 1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 223

Motiv: Gamsi

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 27,6 x 13 x 1,8 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 224

Motiv: Noe in sinovi

Datacija: 1876

Opis: Les, olje na les, 30 x 13 x 1,4 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 225

Motiv: Sv. Florijan

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 27 x 13 x 1,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 226

Motiv: Sv. Jurij in sv. Martin

Datacija: 1879

Opis: Les, olje na les, 26,5 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 227

Motiv: Papež Urban

Datacija: 1868

Opis: Les, olje na les, 28 x 13 x 1,2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 228

Motiv: Kurji tat

Datacija: 1888

Opis: Les, olje na les, 25 x 22 x 2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 229

Motiv: Kmet gnoji njivo

Datacija: 1888

Opis: Les, olje na les, 25 x 2 x 1,8 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 230

Motiv: Portret Antona Aškerca

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 25,4 x 20,6 x 1,3 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 231

Motiv: Žena napodi moža po vodo

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 25,5 x 21,2 x 2,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 232

Motiv: Romar

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 25,3 x 21 x 2,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 233

Motiv: Usmiljeni Samarijan

Datacija: 1862

Opis: Les, olje na les, 23,5 x 13,4 x 1,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 234

Motiv: Trije možje v pogovoru

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 27,3 x 19,2 x 1,8 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 235

Motiv: Daniel med levi

Datacija: 1887

Opis: Les, olje na les, 27 x 12,5 x 1,1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Poslikana panjska končnica. Kristus na križu in angeli.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 236

Motiv: Kristus na križu z angeli

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 28 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 237

Motiv: Vrnitev izgubljenega sina

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 27,5 x 12 x 1,2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 238

Motiv: Malikovanje zlatega teleta

Datacija: 1889

Opis: Les, olje na les, 28 x 12,5 x 1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Poslikana panjska končnica. Lev.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 239

Motiv: Lev

Datacija: 1868

Opis: Les, olje na les, 28,5 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 240

Motiv: Sv. Izidor

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 29 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 241

Motiv: Marija z apostoli in Sveti duh (Binkošti)

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 26 x 11,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Po lovu.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 243

Motiv: Lovci

Datacija: 1884

Opis: Les, olje na les, 27 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 244

Motiv: Palček jaše polža

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 28 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Marija z Detetom.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 245

Motiv: Marija z detetom

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 31,5 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 246

Motiv: Marijino oznanenje

Datacija: 1858

Opis: Les, olje na les, 27 x 12,8 x 1,3 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 247

Motiv: Spoved

Datacija: 1887

Opis: Les, olje na les, 26 x 12 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 248

Motiv: Portret dr. Ivana Oražma

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 24,5 x 21 x 1,8 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 249

Motiv: Adam in Eva

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 32 x 14,5 x 1,8 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 521

Motiv: Coprnica z zakladom

Datacija: 190?

Opis: Les, olje na les, 31,5 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Cene Avguštin

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 522

Motiv: Smledniška legenda; Priča iz pekla

Datacija: 1878

Opis: Les, olje na les, 33 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 525

Motiv: Bled

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 28 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 526

Motiv: Petelina peljeta medveda

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 27,1 x 12,8 x 1,6 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 527

Motiv: Lovci in volkovi

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 28,3 x 14,5 x 2,1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 528

Motiv: Gosi, kmet in gospod

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 32 x 14,4 x 1,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Poslikana panjska končnica. Sveti Florijan.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 529

Motiv: Sv. Florijan

Datacija: 1830

Opis: Les, olje na les, 29 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 530

Motiv: Race v reki

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 25,1 x 13,5 x 1,6 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 531

Motiv: Sv. Družina

Datacija: 1868

Opis: Les, olje na les, 29,4 x 12,8 x 1,8 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 532

Motiv: Pastirski stan v hribih

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 21 x 14 x 1,1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 533

Motiv: Sv. Marjeta

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 27,5 x 13,7 x 1,7 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 534

Motiv: IHS

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 20 x 11,2 x 1,2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 535

Motiv: Izgon iz raja

Datacija: 189?

Opis: Les, olje na les, 30,7 x 14,3 x 1,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 536

Motiv: Trg

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 33 x 13,8 x 1,6 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 537

Motiv: Ptica

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 27,7 x 16,5 x 1,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 538

Motiv: Jezus na Oljski gori

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 29,5 x 23 x 1,2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 541

Motiv: Čebelar pred čebelnjakom

Datacija:

Opis: Les, rezljana, 35 x 16 x 7 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 648

Motiv: Godci

Datacija: 1864

Opis: Les, olje na les, 34,9 x 12,2 x 1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 649

Motiv: Sv. Peter

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 36 x 14,6 x 1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 650

Motiv: Pokol nedolžnih otrok

Datacija: 1868

Opis: Les, olje na les, 31,5 x 12,2 x 1,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 651

Motiv: ?

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 34,5 x 12,5 x 1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 652

Motiv: ?

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 35 x 12 x 1,2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 653

Motiv: ?

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 29,5 x 12,3 x 1,1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 654

Motiv: ?

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 24 x 13,1 x 1,6 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 655

Motiv: ?

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 27,5 x 14 x 1,2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 656

Motiv: ?

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 27 x 13,5 x 1,8 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 657

Motiv: Rože

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 32 x 12,7 x 0,9 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 658

Motiv: Živali

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 28 x 13,3 x 1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 659

Motiv: Rože

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 27,7 x 12,8 x 1,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 661

Motiv: ?

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 29 x 13 x 1,8 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 662

Motiv: ?

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 33,5 x 12,5 x 1,2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 663

Motiv: Zmaj

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 30 x 12,6 x 0,9 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 664

Motiv: Rože

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 26,3 x 12,2 x 1,6 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 667

Motiv: Sv. Trojica

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 36,3 x 12,4 x 1,4 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Poslikana panjska končnica. Ženska preganja lisijaka, ki je ukradel kokoš.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 706

Motiv: Ženska preganja lisijaka, ki je ukradel kokoš

Datacija: 1875

Opis: Les, olje na les, 31 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Cene Avguštin

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 707

Motiv: V šoli

Datacija: 1865

Opis: Les, olje na les, 33 x 15 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Kranjska meščanska ali čitalniška godba.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 708

Motiv: Kranjska meščanska ali čitalniška godba

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 46 x 15 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 716

Motiv: Monštranca

Datacija: 1859

Opis: Les, olje na les, 33,1 x 13,5 x 1,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 776

Motiv: Sv. Duh v podobi goloba

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 26,6 x 12,6 x 1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 777

Motiv: Svetniška podoba

Datacija: 1830

Opis: Les, olje na les, 29 x 14,5 x 1,2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 778

Motiv: Svetnik s knjigo in mečem

Datacija: 1861

Opis: Les, olje na les, 23 x 13,1 x 1,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 779

Motiv: Smledniška legenda

Datacija: 1866

Opis: Les, olje na les, 29,7 x 14,1 x 1,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 780

Motiv: Jaslice

Datacija: 1869

Opis: Les, olje na les, 29 x 13,2 x 1,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Poslikana panjska končnica. Kajn in Abel levo ter Absolom desno.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 781

Motiv: Kajn in Abel (levo) ter Absolomova smrt (desno)

Datacija: 1868

Opis: Les, olje na les, 39 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM810

Motiv: Sv. Martin

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 28 x 11,5 x 1,6 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM811

Motiv: Grad

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 29,5 x 13,4 x 1,9 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM812

Motiv: Lovec in živali plešejo

Datacija: 1876

Opis: Les, olje na les, 46,8 x 13,5 x 1,1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM813

Motiv: Božjepotna Marija, sv. Florijan in sv. Lucija

Datacija: 1876

Opis: Les, olje na les, 45 x 12,5 x 3 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM814

Motiv: Ženski pretep za hlače

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 28 x 11,6 x 2,2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM815

Motiv: Jezdec na petelinu

Datacija: 1896

Opis: Les, olje na les, 28 x 14 x 1,8 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM816

Motiv: Tehtanje roja

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 27 x 12,6 x 2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM817

Motiv: Vas

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 25,8 x 12,5 x 1,6 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM818

Motiv: Lovec in divji petelin

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 27,5 x 23 x 3 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM819

Motiv: Job na gnoju

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 27 x 12,5 x 1,6 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM842

Motiv: Čebelar Andrej Lukanc iz Sela pri Bledu

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 35,2 x 12 x 1,1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM861

Motiv: Sv. Duh

Datacija: 1904

Opis: Les, olje na les, 25,1 x 12,5 x 1,6 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Poslikana panjska končnica. Binkošti.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 862

Motiv: Binkošti

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 33 x 16,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM863

Motiv: Čudež v Kani

Datacija: 1867

Opis: Les, olje na les, 34 x 14,6 x 1,4 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM864

Motiv: Prerok Elizej

Datacija: 1854

Opis: Les, olje na les, 31,9 x 15,5 x 1,3 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM865

Motiv: Prizor z Marijo in Jezusom

Datacija: 1865

Opis: Les, olje na les, 35,5 x 13 x 1,4 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM866

Motiv: Sv. Trojica

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 23 x 12,7 x 1,4 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM867

Motiv: Poslednja sodba

Datacija: 1875

Opis: Les, olje na les, 34 x 13,1 x 1,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM868

Motiv: Noetova barka

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 30,8 x 14 x 1,4 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM869

Motiv: Sv. Jurij

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 23,1 x 13,2 x 1,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Poslikana panjska končnica. Kamenjanje Svetega Štefana.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 870

Motiv: Kamenjanje sv. Štefana

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 35,5 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM892

Motiv: Možic

Datacija: 1868

Opis: Les, olje na les, 32,3 x 12,4 x 1,1 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Tita Porenta

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM893

Motiv: Terice in vrag

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 16,4 x 13 x 1,2 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Depo

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 976

Motiv: Levja glava

Datacija:

Opis: Les, relief, olje na les, 29 x 14,5 x 6,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Nadvojvoda Maksimilijan pri spovedi pred usmrtitvijo.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 983

Motiv: Nadvojvoda Maksimilijan pri spovedi pred usmrtitvijo

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 27,5 x 14 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 986

Motiv: Jezus daje kjuče sv. Petru

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 30,5 x 10 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 988

Motiv: Zakrament sv. rešnje telo

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 29 x 14 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Uboj v Lučah.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 989

Motiv: Uboj v Lučah

Datacija: 1897

Opis: Les, olje na les, 31,5 x 11,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Poslikana panjska končnica. Samson ubije leva.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 990

Motiv: Samson ubije leva

Datacija: 1910

Opis: Les, olje na les, 30 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Poslikana panjska končnica. Monštranca.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 991

Motiv: Monštranca

Datacija: 1889

Opis: Les, olje na les, 27 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 994

Motiv: Fazana

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 28 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1017

Motiv: Akt

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 24,5 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1065

Motiv: Zadnja večerja

Datacija: 1882

Opis: Les, olje na les, 34,5 x 15 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1066

Motiv: Marijino kronanje

Datacija: 1808

Opis: Les, olje na les

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1068

Motiv: Marijino oznanjenje

Datacija: 1870

Opis: Les, olje na les, 28 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1069

Motiv: Sv. Neža, Marija in sv. Barbara

Datacija:

Opis: Les, relief, olje na les, 27,5 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Polž preganja krojače.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1070

Motiv: Polž preganja krojače

Datacija: 1848

Opis: Les, olje na les, 27,5 x 12 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Poslikana panjska končnica. Zajec pelje zajca.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1071

Motiv: Zajec pelje zajca

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 29 x 14 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1072

Motiv: Žena vleče moža od kartanja

Datacija: 1879

Opis: Les, olje na les, 27 x 12 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Ženske kuhajo juho iz hlač.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1073

Motiv: Ženske kuhajo juho iz hlač

Datacija: 187?

Opis: Les, olje na les, 27,5 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Poslikana panjska končnica. Ples.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1074

Motiv: Ples

Datacija: 1868

Opis: Les, olje na les, 26 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1075

Motiv: Job na gnoju

Datacija: 1880

Opis: Les, olje na les, 33,5 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Pasja vprega.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1076

Motiv: Pasja vprega

Datacija: 1837

Opis: Les, olje na les, 32,5 x 15,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Poslikana panjska končnica. Ženski pretep za moža.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1077

Motiv: Ženski pretep za moža

Datacija: 1837

Opis: Les, olje na les, 29,5 x 16 cm

Zvrst: Umetniški predmet

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1078

Motiv: Beg sv. Družine v Egipt

Datacija: 1890

Opis: Les, olje na les, 25,5 x 14 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Cene Avguštin

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1079

Motiv: Polž preganja krojače

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 24 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Babo žagajo.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1080

Motiv: Babo žagajo

Datacija: 1865

Opis: Les, olje na les, 32,5 x 15 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Poslikana panjska končnica. Marijin monogram.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1081

Motiv: Marijin monogram

Datacija: 1887

Opis: Les, olje na les, 27,5 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1082

Motiv: Kamenjanje sv. Štefana

Datacija: 1882

Opis: Les, olje na les, 27,5 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1083

Motiv: Lisica brije lovca

Datacija: 1884

Opis: Les, olje na les, 29 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1084

Motiv: Čevljar in žena se tepeta

Datacija: 1863

Opis: Les, olje na les

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1085

Motiv: Poroka

Datacija: 1842

Opis: Les, olje na les, 32 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1086

Motiv: Fantje se tepejo zaradi dekleta

Datacija: 1843

Opis: Les, olje na les, 31,5 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1087

Motiv: Pegam in Lambergar

Datacija: 1843

Opis: Les, olje na les, 34,5 x 14 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Prihod sv. Treh kraljev.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1089

Motiv: Prihod sv. Treh kraljev

Datacija: 1797

Opis: Les, olje na les, 34 x 15 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1090

Motiv: Sv. Marjeta

Datacija: 1846

Opis: Les, olje na les, 32,5 x 12 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1091

Motiv: Evangelisti

Datacija: 1885

Opis: Les, olje na les, 29 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1092

Motiv: Luter in Katra na hudičevem vozu

Datacija: 1842

Opis: Les, olje na les, 26,5 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Medved strelja lovca.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1093

Motiv: Medved strelja lovca

Datacija: 1869

Opis: Les, olje na les, 27,5 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1094

Motiv: Lovčev pogreb; Živali nesejo lovca k pogrebu

Datacija: 1835

Opis: Les, olje na les, 32 x 14 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Mrtvaška ptica.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1096

Motiv: Mrtvaška ptica

Datacija: 1868

Opis: Les, olje na les, 25,5 x 15 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1097

Motiv: Svadba v galilejski Kani

Datacija: 1832

Opis: Les, olje na les, 26 x 15 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1098

Motiv: Svadba v galilejski Kani

Datacija: 1860

Opis: Les, olje na les, 28,5 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Fant lovi dekleta na hlače.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1099

Motiv: Fant lovi dekleta na hlače

Datacija: 1868

Opis: Les, olje na les, 28,5 x 15 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Poslikana panjska končnica. Spoved pravičnika in grešnice

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1102

Motiv: Spoved pravičnika in grešnice

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 30,5 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1103

Motiv: Božjepotna Marija

Datacija: 1862

Opis: Les, olje na les, 27 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Predmet: Poslikana panjska končnica. Čevljar "dela" dreto.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1104

Motiv: Čevljar “dela” dreto

Datacija: 1876

Opis: Les, olje na les, 26 x 12 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1105

Motiv: Sv. Apolonija

Datacija: 1795

Opis: Les, olje na les, 28 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1106

Motiv: Spoved pravičnika in grešnice

Datacija:

Opis: Les, relief, olje na les

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Sv. Izidor.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1107

Motiv: Sv. Izidor

Datacija: 1904

Opis: Les, olje na les, 26,5 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Poslikana panjska končnica. Pieta.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1109

Motiv: Pieta

Datacija: 1888

Opis: Les, olje na les, 27 x 11 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Poslikana panjska končnica. Kozel in krojač se trkata.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1110

Motiv: Kozel in krojač se trkata

Datacija: 1863

Opis: Les, olje na les, 27 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1111

Motiv: Božjepotna marija

Datacija: 1758

Opis: Les, olje na les, 34 x 16,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1112

Motiv: Lovčev pogreb; Živali nesejo lovca k pogrebu

Datacija: 1861

Opis: Les, olje na les, 39,5 x 15,5

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1113

Motiv: Babji mlin

Datacija: 1861

Opis: Les, olje na les, 39,5 x 15,5

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1114

Motiv: Turek se ženi

Datacija: 1862

Opis: Les, olje na les, 23,5 x 13

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Adam in Eva v raju.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1117

Motiv: Adam in Eva v raju

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 26 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1118

Motiv: Konjenika

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 30,5 x 14

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Mož pelje ženo na cizi.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1119

Motiv: Mož pelje ženo v cizi

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 29 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Poslikana panjska končnica. Vetrova prevračata krojače.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1120

Motiv: Vetrova prevračata krojače

Datacija: 1837

Opis: Les, olje na les, 30 x 14 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1122

Motiv: Divjaka

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 25 x 13

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1124

Motiv: Sv. Trije kralji

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 26 x 13

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Božjepotna Marija.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1126

Motiv: Božjepotna Marija

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 29 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1127

Motiv: Sv. Peter

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 28,5 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1128

Motiv: Marijina poroka

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 27,5 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1129

Motiv: Pieta; Marija sedem žalosti

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 27 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1130

Motiv: Lovci

Datacija: 18??

Opis: Les, olje na les, 22 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1131

Motiv: Pri čebelnjaku

Datacija: 19??

Opis: Les, olje na les, 25 x 12 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Pri čebelnjaku.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1132

Motiv: Pri čebelnjaku

Datacija: 1904

Opis: Les, olje na les, 26,5 x 14 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Poslikana panjska končnica. Krojač vodi polža na vrvici.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1134

Motiv: Krojač vodi polža na vrvici

Datacija: 1890

Opis: Les, olje na les, 26 x 12 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Cene Avguštin

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1135

Motiv: Tovornik tovori bruse

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 25 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1140

Motiv: Sv. Družina

Datacija: 1905

Opis: Les, olje na les, 24 x 14 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1146

Motiv: V gostilni

Datacija: 1865

Opis: Les, olje na les, 33 x 14,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Polž podi krojače.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1147

Motiv: Polž podi krojače

Datacija: 1874

Opis: Les, olje na les, 27 x 12 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Dolar

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1148

Motiv: Sv. Marjeta

Datacija: 1864

Opis: Les, olje na les, 24,5 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Cene Avguštin

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1149

Motiv: Trije biblijski prizori

Datacija: 1879

Opis: Les, olje na les, 50 x 14,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Cene Avguštin

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1151

Motiv: Sv. Trije kralji

Datacija: 1862

Opis: Les, olje na les, 33,5 x 14,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Cene Avguštin

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1152

Motiv: Marija pomagaj z Brezij

Datacija: 1875

Opis: Les, olje na les, 33,5 x 15 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1153

Motiv: Mož in žena pijeta

Datacija: 1848

Opis: Les, olje na les, 25 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Božjepotna Marija iz Zgornje Štifte.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1155

Motiv: Božjepotna Marija iz Zgornje Štifte

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 29,5 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1156

Motiv: Absolomova smrt

Datacija: 1838

Opis: Les, olje na les, 33 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1157

Motiv: Sv. Elija

Datacija: 1871

Opis: Les, olje na les, 30 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1158

Motiv: Sprehod v dežju

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 27,5 x 14,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1163

Motiv: Pijanec

Datacija: 1894

Opis: Les, olje na les, 26,5 x 11,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1164

Motiv: Hudič brusi ženski jezik

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 31,5 x 14,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Ženski se tepeta za hlače.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1165

Motiv: Ženski se tepeta za hlače

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 33 x 14,5 cm

Zvrst: Umetniški predmet

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1168

Motiv: Božjepotna Marija

Datacija: 1823

Opis: Les, olje na les, 27 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Pegam in Lambergar.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1173

Motiv: Pegam in Lambergar

Datacija: 1884

Opis: Les, olje na les, 25 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Poslikana panjska končnica. Apostoli Peter, Jakob in Janez.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1174

Motiv: Apostoli Peter, Jakob in Janez

Datacija: 1869

Opis: Les, olje na les, 37 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1175

Motiv: Jezusovs rojstvo

Datacija: 1856

Opis: Les, olje na les, 28 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Janez Krstnik.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1179

Motiv: Janez Krstnik

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 24 x 12 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Poslikana panjska končnica. Mož kadi pipo, žena njuha tobak.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1180

Motiv: Mož kadi pipo, žena njuha tobak

Datacija: 1880

Opis: Les, olje na les, 21 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Poslikana panjska končnica. Polž preganja krojače.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1182

Motiv: Polž preganja krojače

Datacija: 1887

Opis: Les, olje na les, 27 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Poslikana panjska končnica. Ura.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1184

Motiv: Ura

Datacija: 1889

Opis: Les, olje na les, 33,5 x 14 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Cene Avguštin

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1185

Motiv: Kozel in krojači

Datacija: 1889

Opis: Les, olje na les, 31 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1187

Motiv: Čevljar in žena se tepeta

Datacija:

Opis: Les, olje na les

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1193

Motiv: Sv. Jožef z Jezusom

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 26,5 x 14,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1194

Motiv: Kozel trka krojača

Datacija: 18?8

Opis: Les, olje na les, 28,5 x 12 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1195

Motiv: Z dela grede Češčena Marija

Datacija: 1885

Opis: Les, olje na les, 27 x 12 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1196

Motiv: Božjepotna Marija

Datacija: 1836

Opis: Les, olje na les, 27 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Avstrijski grb

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1197

Motiv: Avstrijski grb

Datacija: 1874

Opis: Les, olje na les, 24,5 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1198

Motiv: Sv. Barbara

Datacija: 1847

Opis: Les, olje na les, 35,5 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Živali godejo in plešejo.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1199

Motiv: Živali godejo in plešejo

Datacija: 1865

Opis: Les, olje na les, 32,5 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Cene Avguštin

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1200

Motiv: Svatba v galilejski Kani

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 25 x 12 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1202

Motiv: Kristus in samaritanka pri vodnjaku

Datacija: 1869

Opis: Les, olje na les, 27 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Lovec strelja na medveda, ki je ukradel panj.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1203

Motiv: Čebelar strelja na medveda, ki je ukradel panj

Datacija: 1867

Opis: Les, olje na les, 27,5 x 12 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Poslikana panjska končnica. Sv. Hubert.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1204

Motiv: Sv. Hubert

Datacija: 1891

Opis: Les, olje na les, 32,5 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1206

Motiv: Sv. Anton Puščavnik

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 25 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Marijino oznanenje.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1207

Motiv: Marijino oznanjenje

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 26,5 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1208

Motiv: Ogrebanje roja

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 31,5 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1209

Motiv: Kmeta se pulita za kravo, advokat jo molze

Datacija: 1896

Opis: Les, olje na les, 30 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1210

Motiv: Lovec (čebelar) strelja medveda (ki je ukradel panj)

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 24,5 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Cene Avguštin

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1211

Motiv: Noetova daritev

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 28 x 14 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Psi in zajci se streljajo.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1212

Motiv: Psi in zajci se streljajo

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 28 x 14 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1214

Motiv: Sv. Miklavž, sv. Peter in sv. Anton Padovanski

Datacija: 1820

Opis: Les, olje na les, 31,5 x 14,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Ples.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1215

Motiv: Ples

Datacija: 1865

Opis: Les, olje na les, 36 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1216

Motiv: Job na gnoju

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 25 x 14 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1217

Motiv: Sv. Družina z angeli

Datacija: 1874, 1886

Opis: Les, olje na les, 33,5 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Cene Avguštin

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1218

Motiv: Vojaška godba

Datacija: 1860

Opis: Les, olje na les, 27,5 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1220

Motiv: Sv. Janez Nepomuk

Datacija: 1864

Opis: Les, olje na les, 27,5 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Cene Avguštin

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1221

Motiv: Lovčev pogreb; Živali nesejo lovca k pogrebu

Datacija: 1887

Opis: Les, olje na les, 24,5 x 12 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Živali nesejo lovca k pogrebu.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1223

Motiv: Lovčev pogreb; živali nesejo lovca k pogrebu

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 45 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1224

Motiv: Pijani zidarji

Datacija: 1864

Opis: Les, olje na les, 24 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1225

Motiv: Žena zasači moža z ljubico

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 26 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1226

Motiv: Konjeniki

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 30 x 16 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Sv. Ana in Marija.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1227

Motiv: Sv. Ana in Marija

Datacija: 1842

Opis: Les, olje na les, 26,5 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1228

Motiv: Mačji glavi

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 28 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Živali nesejo lovca k pogrebu.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1230

Motiv: Lovčev pogreb; živali nesejo lovca k pogrebu

Datacija: 1876

Opis: Les, olje na les, 28 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1233

Motiv: Petelina peljeta medveda

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 28,5 x 12 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1235

Motiv: Slikar pri delu; Slikar portretira damo

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 26,5 x 12 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1236

Motiv: Policaja vodita skrivača

Datacija: 1896

Opis: Les, olje na les, 30 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1239

Motiv: Divjak (Avstralski domačin)

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 26 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1241

Motiv: Luter in Katra (na hudičevem vozu)

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 28,5 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Čebelar strelja na medveda, ki je ukradel panj.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1243

Motiv: Čebelar strelja na medveda, ki je ukradel panj

Datacija: 1872

Opis: Les, olje na les, 33 x 12 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Poslikana panjska končnica. Kozel in krojači se tehtajo.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1244

Motiv: Kozel in krojači se tehtajo

Datacija: 1861

Opis: Les, olje na les, 28 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1247

Motiv: Mož in godec

Datacija: 1885

Opis: Les, olje na les, 30 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1248

Motiv: Turek in harlekin na sodu

Datacija: 1866

Opis: Les, olje na les, 18,5 x 11,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1250

Motiv: Sv. Alojzij

Datacija: 1879

Opis: Les, olje na les, 24 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Sv. Lucija in sv. Katarina.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1251

Motiv: Sv. Lucija in sv. Katarina

Datacija: 1861

Opis: Les, olje na les, 31,5 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1253

Motiv: Sv. Volbenk

Datacija: 1882

Opis: Les, olje na les, 31 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1255

Motiv: Poslednja sodba

Datacija: 1883

Opis: Les, olje na les, 32 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1256

Motiv: Svetnica (sv. Jedrt?) s knjigo in preslico

Datacija: 1868

Opis: Les, olje na les, 23 x 12 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Noetova daritev.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1258

Motiv: Noetova daritev

Datacija: 1886

Opis: Les, olje na les, 28 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Poslikana panjska končnica. Jezusov prihod v Jeruzalem.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1260

Motiv: Jezusov prihod v Jeruzalem

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 29,5 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1261

Motiv: Kristus na križu

Datacija: 1865

Opis: Les, olje na les, 31,5 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1264

Motiv: Človekova življenska pot

Datacija: 1889

Opis: Les, olje na les, 25,5 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Sv. Florijan.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1265

Motiv: Sv. Florijan

Datacija: 1891

Opis: Les, olje na les, 26,5 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1266

Motiv: Trije kongresni cesarji

Datacija: 1874

Opis: Les, olje na les, 28,5 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1267

Motiv: Medved podi lovca

Datacija: 1889

Opis: Les, olje na les, 26,5 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Janez Krstnik in Jezus.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1269

Motiv: Janez Krstnik in Jezus

Datacija: 1895

Opis: Les, olje na les, 43,5 x 14 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Cene Avguštin

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1270

Motiv: Lisica brije lovca

Datacija: 1889

Opis: Les, olje na les, 26,5 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Vkrcanje na Noetovo barko.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1272

Motiv: Vkrcanje na Noetovo barko

Datacija: 1862

Opis: Les, olje na les, 30 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Poslikana panjska končnica. Cvetlice v vazi.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1273

Motiv: Cvetlice v vazi

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 27 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1275

Motiv: Prihod sv. Treh kraljev

Datacija: 1862

Opis: Les, olje na les, 32 x 13,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Poslikana panjska končnica. Lovski pogon.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1276

Motiv: Lovski pogon

Datacija: 1879

Opis: Les, olje na les, 36 x 14 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Poslikana panjska končnica. Božjepotna Marija.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1277

Motiv: Božjepotna Marija

Datacija: 1869

Opis: Les, olje na les, 21 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1278

Motiv: Ženska podi hudiča

Datacija: 1870

Opis: Les, olje na les, 26 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije:

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1279

Motiv: Vnebohod

Datacija:

Opis: Les, olje na les, 27,5 x 12,5 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1283

Motiv: Ura, smrt, hudič

Datacija: 1846

Opis: Les, olje na les, 38 x 13 cm

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Stalna razstava