Poslikane panjske končnice

 

Poslikane panjske končnice so posebnost slovenske kmečke ljudske kulture. To je način poslikavanja prednjih deščic panjev kranjičev (in pozneje tudi AŽ-panjev), ki jih poznamo v alpskem območju slovenskega etničnega prostora. Pojavile so se sredi 18. stoletja, doživele svoj razcvet med letoma 1820 in 1880 ter začele v novih ekonomsko-socialnih, tehnoloških in duhovnih razmerah v začetku 20. stoletja zamirati. Zdaj so poslikane panjske končnice priljubljen predmet zasebnih zbirateljev in poustvarjanja (domača obrt, pedagoške delavnice, spominki). Poslikavanje panjskih končnic je vpisano tudi v Register nesnovne dediščine pri UNESCU.

Zbirka poslikanih panjskih končnic Čebelarskega muzeja v Radovljici obsega skoraj 800 primerkov. Je največja javno dostopna zbirka tovrstne čebelarske kulturne dediščine v Sloveniji. Skupaj predstavljajo bogat nabožni in posvetni motivni svet ter nekaj primerkov zapoznelega, motivno manj tipičnega in oblikovno manj pomembnega končniškega slikarstva. Pripadajo različnim načinom slikanja bodisi šolanih slikarjev, kmečkih podobarjev in samoukov bodisi celo čebelarjev samih. Tudi do zdaj najstarejša ohranjena poslikana panjska končnica, Božjepotna Marija iz leta 1758, je del naše zbirke in je na ogled na stalni razstavi.

O poslikanih panjskih končnicah na splošno lahko več preberete v katalogu Čebelarskega muzeja (besedilo dr. Emilijana Cevca, Radovljica, 1998), katalogih Pripovedi s panjev (Emilijan Cevc, Ida Gnilšak, 1: potujoča razstava , Radovljica, 1992) in (Ida Gnilšak, 2: izbor motivov iz zbirke, Radovljica, 1995), katalogu Poslikane panjske končnice iz zbirke Čebelarskega muzeja v Radovljici (Ida Gnilšak, Radovljica, 2009, ponatis 2015), katalogu Bavarskega nacionalnega muzeja iz Münchna (Gorazd Makarovič: Slikarije na pročeljih čebelnih panjev. V: Človek in čebela/Der Mensch und die Biene, 1989) in katalogu Slovenskega etnografskega muzeja (Gorazd Makarovič in Bojana Rogelj Škafar: Poslikane panjske končnice, 2000).

Dostopnost zbirke: Največ poslikanih panjskih končnic (242) si obiskovalci lahko ogledajo na stalni razstavi Čebelarstvo na Slovenskem v Radovljiški graščini, 131 na potujoči razstavi, preostale pa so shranjene v muzejskem depoju.

Zbirko postopoma digitaliziramo. Trenutno so na spletni strani Čebelarskega muzeja objavljeni eksponati iz potujoče razstave, ki so sicer na ogled le na gostovanju razstave. Pripravljamo objavo eksponatov, razstavljenih na stalni razstavi, nato bo sledila še digitalizacija eksponatov, hranjenih v depoju.

Nekaj najbolj priljubljenih motivov poslikanih panjskih končnic smo v Čebelarskem muzeju ujeli tudi na razglednicah in koledarjih, ki jih vsako drugo leto izdaja Tiskarna Medium iz Žirovnice. Zanje povprašajte v muzejski trgovini, kjer lahko kupite še kopije nekaterih panjskih končnic. 

 

 

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 10

Motiv: Usmrtitev nadvojvode Maksimilijana v Mehiki

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

 

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 16

Motiv: Narodna ornamentika (Rozeta)

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 22

Motiv: Narodna ornamentika (Rombi)

Datacija: 1861

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 26

Motiv: Sv. Jurij

Datacija: 1862

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 28

Motiv: Svatba

Datacija: 1881

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 30

Motiv: Noe in sinovi

Datacija: 1889

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 31

Motiv: Smledniška legenda

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 53

Motiv: Lev

Datacija: 1899

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 54

Motiv: Pegam in Lambergar

Datacija: 1903

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 56

Motiv: Klovn

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 57

Motiv: Narodna ornamentika (številka dve)

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 58

Motiv: Lovci

Datacija: 1863

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 64

Motiv: Kvartopirci

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 66

Motiv: Boj z zmajem

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 68

Motiv: Spopad leva in tigra

Datacija: 1869

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 69

Motiv: Lovčev pogreb; živali nesejo lovca k pogrebu

Datacija: 1841

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

 

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 72

Motiv: Narodna ornamentika (številka štiri)

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 78

Motiv: Šesterokraka zvezda

Datacija: 1842

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 80

Motiv: Lovec strelja srnjaka

Datacija: 1887

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 82

Motiv: Križev pot (dvanajsta postaja, Jezus umre na križu)

Datacija: 1889

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

 

Poslikana panjska končnica. Živali z Noetove barke.

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 83

Motiv: Živali z Noetove barke

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 87

Motiv: Križev pot (deveta postaja, Jezus pade tretjič pod križem)

Datacija: 1879

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

 

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 88

Motiv: Svadba v galilejski Kani

Datacija: 1882

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 90

Motiv: Prizor iz legende o sv. Genovefi

Datacija: 1882

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 91

Motiv: Job na gnoju

Datacija: 1891

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 111

Motiv: Mlin na veter. Holandska pokrajina.

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 112

Motiv: Lisica brije lovca

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 127

Motiv: Mož in žena v gostilni

Datacija: 1868

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 149

Motiv: Lisica brije lovca

Datacija: 1864

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 150

Motiv: Tri šesterokrake zvezde

Datacija: 1842

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 152

Motiv: Petelina peljeta medveda

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Avtor fotografije: Miran Kambič

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 157

Motiv: Luther in Katra se peljeta v pekel

Datacija: 1845

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Job na gnoju.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 174

Motiv: Job na gnoju

Datacija: 1867

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Sveti Jožef z Jezusom in svetim Andrejem.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 184

Motiv: Sv. Jožef z Jezusom in sv. Andrejem

Datacija: 1857

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Bratje prodajo Jožefa.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 200

Motiv: Bratje prodajo Jožefa

Datacija: 1858

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Štirje evangelisti.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 203

Motiv: Štirje evangelisti

Datacija: 1886

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Poslednja sodba.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 215

Motiv: Poslednja sodba

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Dihur s ptico.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 218

Motiv: Dihur s ptico

Datacija: 1899

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Kristus na križu in angeli.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 236

Motiv: Kristus na križu z angeli

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Lev.

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 239

Motiv: Lev

Datacija: 1868

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Po lovu.

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 243

Motiv: Lovci

Datacija: 1884

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Marija z Detetom.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 245

Motiv: Marija z detetom

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Sveti Florijan.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 529

Motiv: Sv. Florijan

Datacija: 1830

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Ženska preganja lisijaka, ki je ukradel kokoš.

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 706

Motiv: Ženska preganja lisijaka, ki je ukradel kokoš

Datacija: 1875

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

 

Poslikana panjska končnica. Kranjska meščanska ali čitalniška godba.

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 708

Motiv: Kranjska meščanska ali čitalniška godba

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

 

Poslikana panjska končnica. Kajn in Abel levo ter Absolom desno.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 781

Motiv: Kajn in Abel (levo) ter Absolomova smrt (desno)

Datacija: 1868

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

 

Poslikana panjska končnica. Binkošti.

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 862

Motiv: Binkošti

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Kamenjanje Svetega Štefana.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 870

Motiv: Kamenjanje sv. Štefana

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Nadvojvoda Maksimilijan pri spovedi pred usmrtitvijo.

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 983

Motiv: Nadvojvoda Maksimilijan pri spovedi pred usmrtitvijo

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

 

Poslikana panjska končnica. Uboj v Lučah.

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 989

Motiv: Uboj v Lučah

Datacija: 1897

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Samson ubije leva.

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 990

Motiv: Samson ubije leva

Datacija: 1910

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Monštranca.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 991

Motiv: Monštranca

Datacija: 1889

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Polž preganja krojače.

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1070

Motiv: Polž preganja krojače

Datacija: 1848

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Zajec pelje zajca.

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1071

Motiv: Zajec pelje zajca

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Ženske kuhajo juho iz hlač.

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1073

Motiv: Ženske kuhajo juho iz hlač

Datacija: 187?

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Ples.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1074

Motiv: Ples

Datacija: 1868

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Pasja vprega.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1076

Motiv: Pasja vprega

Datacija: 1837

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Ženski pretep za moža.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1077

Motiv: Ženski pretep za moža

Datacija: 1837

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Babo žagajo.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1080

Motiv: Babo žagajo

Datacija: 1865

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Marijin monogram.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1081

Motiv: Marijin monogram

Datacija: 1887

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Prihod sv. Treh kraljev.

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1089

Motiv: Prihod sv. Treh kraljev

Datacija: 1797

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Medved strelja lovca.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1093

Motiv: Medved strelja lovca

Datacija: 1869

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Mrtvaška ptica.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1096

Motiv: Mrtvaška ptica

Datacija: 1868

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Fant lovi dekleta na hlače.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1099

Motiv: Fant lovi dekleta na hlače

Datacija: 1868

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Spoved pravičnika in grešnice

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1102

Motiv: Spoved pravičnika in grešnice

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Predmet: Poslikana panjska končnica. Čevljar "dela" dreto.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1104

Motiv: Čevljar “dela” dreto

Datacija: 1876

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Sv. Izidor.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1107

Motiv: Sv. Izidor

Datacija: 1904

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Pieta.

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1109

Motiv: Pieta

Datacija: 1888

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Kozel in krojač se trkata.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1110

Motiv: Kozel in krojač se trkata

Datacija: 1863

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Adam in Eva v raju.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1117

Motiv: Adam in Eva v raju

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Mož pelje ženo na cizi.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1119

Motiv: Mož pelje ženo v cizi

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Vetrova prevračata krojače.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1120

Motiv: Vetrova prevračata krojače

Datacija: 1837

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Božjepotna Marija.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1126

Motiv: Božjepotna Marija

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Pri čebelnjaku.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1132

Motiv: Pri čebelnjaku

Datacija: 1904

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Krojač vodi polža na vrvici.

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1134

Motiv: Krojač vodi polža na vrvici

Datacija: 1890

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Polž podi krojače.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1147

Motiv: Polž podi krojače

Datacija: 1874

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Božjepotna Marija iz Zgornje Štifte.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1155

Motiv: Božjepotna Marija iz Zgornje Štifte

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Ženski se tepeta za hlače.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1165

Motiv: Ženski se tepeta za hlače

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Pegam in Lambergar.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1173

Motiv: Pegam in Lambergar

Datacija: 1884

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Apostoli Peter, Jakob in Janez.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1174

Motiv: Apostoli Peter, Jakob in Janez

Datacija: 1869

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Janez Krstnik.

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1179

Motiv: Janez Krstnik

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Mož kadi pipo, žena njuha tobak.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1180

Motiv: Mož kadi pipo, žena njuha tobak

Datacija: 1880

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Polž preganja krojače.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1182

Motiv: Polž preganja krojače

Datacija: 1887

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Ura.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1184

Motiv: Ura

Datacija: 1889

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Avstrijski grb

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1197

Motiv: Avstrijski grb

Datacija: 1874

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Živali godejo in plešejo.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1199

Motiv: Živali godejo in plešejo

Datacija: 1865

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Lovec strelja na medveda, ki je ukradel panj.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1203

Motiv: Čebelar strelja na medveda, ki je ukradel panj

Datacija: 1867

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

 

Poslikana panjska končnica. Sv. Hubert.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1204

Motiv: Sv. Hubert

Datacija: 1891

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Marijino oznanenje.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1207

Motiv: Marijino oznanjenje

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Psi in zajci se streljajo.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1212

Motiv: Psi in zajci se streljajo

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Ples.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1215

Motiv: Ples

Datacija: 1865

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Živali nesejo lovca k pogrebu.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1223

Motiv: Lovčev pogreb; živali nesejo lovca k pogrebu

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

 

Poslikana panjska končnica. Sv. Ana in Marija.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1227

Motiv: Sv. Ana in Marija

Datacija: 1842

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Živali nesejo lovca k pogrebu.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1230

Motiv: Lovčev pogreb; živali nesejo lovca k pogrebu

Datacija: 1876

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

 

Poslikana panjska končnica. Čebelar strelja na medveda, ki je ukradel panj.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1243

Motiv: Čebelar strelja na medveda, ki je ukradel panj

Datacija: 1872

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

 

Poslikana panjska končnica. Kozel in krojači se tehtajo.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1244

Motiv: Kozel in krojači se tehtajo

Datacija: 1861

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Sv. Lucija in sv. Katarina.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1251

Motiv: Sv. Lucija in sv. Katarina

Datacija: 1861

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Noetova daritev.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1258

Motiv: Noetova daritev

Datacija: 1886

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Jezusov prihod v Jeruzalem.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1260

Motiv: Jezusov prihod v Jeruzalem

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Sv. Florijan.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1265

Motiv: Sv. Florijan

Datacija: 1891

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Janez Krstnik in Jezus.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1269

Motiv: Janez Krstnik in Jezus

Datacija: 1895

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Vkrcanje na Noetovo barko.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1272

Motiv: Vkrcanje na Noetovo barko

Datacija: 1862

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Cvetlice v vazi.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1273

Motiv: Cvetlice v vazi

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Lovski pogon.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1276

Motiv: Lovski pogon

Datacija: 1879

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Božjepotna Marija.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1277

Motiv: Božjepotna Marija

Datacija: 1869

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Mojzes prikliče vodo iz skale.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1284

Motiv: Mojzes prikliče vodo iz skale

Datacija: 1889

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Poroka.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1286

Motiv: Poroka

Datacija: 1876

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Mož češe ženo, fanta se mu posmehujeta.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1288

Motiv: Mož češe ženo, fanta se mu posmehujeta

Datacija: 1876

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

 

Poslikana panjska končnica. Sv. Martin.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1295

Motiv: Sv. Martin

Datacija: 1866

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Sv. Marjeta.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1301

Motiv: Sv. Marjeta

Datacija: 1866

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Božjepotna Marija.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1305

Motiv: Božjepotna Marija

Datacija: 1870

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Evangelisti.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1310

Motiv: Evangelisti

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Vojaška godba.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1314

Motiv: Vojaška godba

Datacija: 1874

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Kristusovo vstajenje.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1319

Motiv: Kristusovo vstajenje

Datacija: 1874

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Sv. Boštjan in sv. Rok.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1328

Motiv: Sv. Boštjan in sv. Rok

Datacija: 1886

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Sv. Matija.

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1335

Motiv: Sv. Matija

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Beg sv. Družine v Egipt.

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1343

Motiv: Beg sv. Družine v Egipt

Datacija: 1889

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Cvetlični šopek.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1350

Motiv: Cvetlični šopek

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Noe gradi barko.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1351

Motiv: Noe gradi barko

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Trije kongresni cesarji.

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1353

Motiv: Trije kongresni cesarji

Datacija: 1878

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Sv. Florijan in sv. Lenart.

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1357

Motiv: Sv. Florijan in sv. Lenart

Datacija: 1897

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Marijino oznanenje.

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1362

Motiv: Marijino oznanjenje

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Usmiljeni Samaritan.

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1365

Motiv: Usmiljeni Samaritan

Datacija: 1887

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Smledniška legenda.

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1371

Motiv: Smledniška legenda

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Sv. Katarina in sv. Barbara.

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1376

Motiv: Sv. Katarina in sv. Barbara

Datacija: 1866

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Lev.

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1380

Motiv: Lev

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Marijino kronanje.

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1381

Motiv: Marijino kronanje

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Sv. Barbara

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1388

Motiv: Sv. Barbara

Datacija: 1847

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Deset zapovedi.

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1393

Motiv: Deset zapovedi

Datacija: 1885

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Luter in Katarina na živalskem vozu.

Avtor fotografije: Miran Kambič

 

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1398

Motiv: Luther in Katra se peljeta v pekel

Datacija:

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Poslikana panjska končnica. Pegam in Lambergar.

Avtor fotografije: Miran Kambič

Predmet: Poslikana panjska končnica

Inv. št.: ČM 1402

Motiv: Pegam in Lambergar

Datacija: 1789

Zvrst: Umetniški predmeti

Dostopnost: Potujoča razstava poslikanih panjskih končnic

Opis:

 

 

Comments are closed.