Domov / Digitalizirane zbirke / Poslikane panjske končnice

Poslikane panjske končnice

Kaj so panjske končnice?

Poslikane panjske končnice so posebnost slovenske kmečke ljudske kulture. To je način poslikavanja prednjih deščic panjev kranjičev (in pozneje tudi AŽ-panjev), ki jih poznamo v alpskem območju slovenskega etničnega prostora. Pojavile so se sredi 18. stoletja, doživele svoj razcvet med letoma 1820 in 1880 ter začele v novih ekonomsko-socialnih, tehnoloških in duhovnih razmerah v začetku 20. stoletja zamirati. Zdaj so poslikane panjske končnice priljubljen predmet zasebnih zbirateljev in poustvarjanja (domača obrt, pedagoške delavnice, spominki). Poslikavanje panjskih končnic je vpisano tudi v Register nesnovne dediščine pri UNESCU.

Zbirka panjskih končnic Čebelarskega muzeja

Zbirka poslikanih panjskih končnic Čebelarskega muzeja v Radovljici obsega skoraj 800 primerkov. Je največja javno dostopna zbirka tovrstne čebelarske kulturne dediščine v Sloveniji. Skupaj predstavljajo bogat nabožni in posvetni motivni svet ter nekaj primerkov zapoznelega, motivno manj tipičnega in oblikovno manj pomembnega končniškega slikarstva. Pripadajo različnim načinom slikanja bodisi šolanih slikarjev, kmečkih podobarjev in samoukov bodisi celo čebelarjev samih. Tudi do zdaj najstarejša ohranjena poslikana panjska končnica, Božjepotna Marija iz leta 1758, je del naše zbirke in je na ogled na stalni razstavi.

Več informacij najdete v katalogih

O poslikanih panjskih končnicah na splošno lahko več preberete v katalogu Čebelarskega muzeja (besedilo dr. Emilijana Cevca, Radovljica, 1998), katalogih Pripovedi s panjev (Emilijan Cevc, Ida Gnilšak, 1: potujoča razstava , Radovljica, 1992) in (Ida Gnilšak, 2: izbor motivov iz zbirke, Radovljica, 1995), katalogu Poslikane panjske končnice iz zbirke Čebelarskega muzeja v Radovljici (Ida Gnilšak, Radovljica, 2009, ponatis 2015), katalogu Bavarskega nacionalnega muzeja iz Münchna (Gorazd Makarovič: Slikarije na pročeljih čebelnih panjev. V: Človek in čebela/Der Mensch und die Biene, 1989) in katalogu Slovenskega etnografskega muzeja (Gorazd Makarovič in Bojana Rogelj Škafar: Poslikane panjske končnice, 2000).

Dostopnost zbirke

Največ poslikanih panjskih končnic (242) si obiskovalci lahko ogledajo na stalni razstavi Čebelarstvo na Slovenskem v Radovljiški graščini, 131 na potujoči razstavi, preostale pa so shranjene v muzejskem depoju.

Nekaj najbolj priljubljenih motivov poslikanih panjskih končnic smo v Čebelarskem muzeju ujeli tudi na razglednicah in koledarjih, ki jih vsako drugo leto izdaja Tiskarna Medium iz Žirovnice. Zanje povprašajte v muzejski trgovini, kjer lahko kupite še kopije nekaterih panjskih končnic.

Pregled digitaliziranih zbirk

 • Predmet: Poslikana panjska končnica

 • Inv. št.: ČM 1

 • Motiv: Sv. Peter

 • Datacija: 1819
 • Opis: Les, olje na les, 30 x 15,5 cm

 • Zvrst: Umetniški predmeti
 • Dostopnost: Stalna razstava

 • Predmet: Poslikana panjska končnica

 • Inv. št.: ČM 2
 • Motiv: Ogrebanje roja
 • Datacija: neznana
 • Opis: Les, olje na les, 31,5 x 13,8 x 0,9 cm
 • Zvrst: Umetniški predmeti
 • Dostopnost: Depo
 • Predmet: Poslikana panjska končnica

 • Inv. št.: ČM 3
 • Motiv: Sv. Valentin
 • Datacija: 19. stoletje
 • Opis: Les, olje na les, 31,5 x 13,5 cm

 • Zvrst: Umetniški predmeti
 • Dostopnost: Stalna razstava