Zbornik Mestnega muzeja Radovljica

 

Foto: dokumentacija Mestnega muzeja Radovljica

21. maja letos je minilo 100 let od smrti radovljiškega športnika Boštjana Olipa (1892–1918).

Njegovo ime je povezano z začetki radovljiškega sokolskega telovadnega društva, ki je bilo ustanovljeno leta 1908 in bilo do prve svetovne vojne zelo aktivno v lokalnem in širšem regijskem področju. Boštjan Olip se je kot telovadec leta 1912 udeležil tudi vseslovanskega sokolskega srečanja v Pragi. Jeseni  1913 je nastopil služenje vojske v 7. lovskem pehotnem bataljonu v Kanalu ob Soči. Tako ga je zajela vojna, poslan je bil na fronto v Galicijo, bil tam konec  leta 1914 zajet, preživel v ruskem ujetništvu do začetka leta 1918, pobegnil, se vrnil v svojo stotnijo, ki je bila tedaj v Muravu na Gornjem Štajerskem, bil aktivno udeležen v nemiru vojakov, po zatrtju upora pa ustreljen za gradom, v katerem je bila nastanjena vojska. Na tistem mestu stoji zdaj obeležje – železni križ z nemškim napisom: Sebastian Olip, c. k. podlovec, ustreljen po sklepu naglega sodišča, 21. 5. 1918. Pokopan je bil na pokopališču v Muravu, tri leta kasneje pa prekopan v Radovljico.

 

 

 

 

 

Obeležje. Foto: Miha Šimac

Murau, 7. april 2018. Foto: Miha Šimac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestni muzej Radovljica  začenja letos z izdajanjem publikacije, podobne kroparskemu Vigenjcu. Z njo želimo spodbuditi raziskovanje in predstavljanje zgodovine Radovljice in okoliških krajev na levem bregu Save v naši občini. Obe publikaciji bosta odslej izhajali izmenično na dve leti.  Prvo radovljiško številko bomo posvetili prav Boštjanu Olipu. Čeprav je bilo o njem doslej že nekaj napisanega, pa ga bomo tokrat izčrpno predstavili predvsem kot vojaka in kot vojnega ujetnika v Rusiji.

Pobudo za prvo temo je muzeju dal, žal, pred kratkim preminuli Jože Cvenkelj, Olipov pranečak, ki je muzeju posredoval tudi Boštjanovo zapuščino.

 

Muzejski večer Sokolstvo na Slovenskem. Foto: Katja Praprotnik

Ker je bil Boštjan Olip član radovljiškega sokolskega društva, smo v četrtek, 5. aprila, v Plesni dvorani Radovljiške graščine priredili Muzejski večer, na katerem nam je predaval dr. Tomaž Pavlin, docent na Visoki šoli za šport Univerze v Ljubljani. Namen predavanja je bil zaokrožiti bogato zgodovino sokolskega gibanja na Slovenskem od leta 1863 do konca druge svetovne vojne. Pokazalo se je, da tudi radovljiška sokolska tematika še ni povsem raziskana. Tako bo tudi ta izziv za naslednje Zbornike Mestnega muzeja Radovljica.

 

 

 

 

Avtorica: Verena Štekar-Vidic

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.