Zbirka razglednic

Digitalizirana zbirka starih razglednic iz arhiva Mestnega muzeja Radovljica

 

 

 

 

Motiv: Cerkev sv. Petra v Begunjah

Inventarna št.: MM81

Mere: 13,8 x 8,8 cm

Datacija: 1906

Motiv: Studenec v Begunjah

Inventarna št.: MM82

Mere: 8,7 x 13,8 cm

Datacija:

Motiv: Grad Kamen

Inventarna št.: MM83

Mere: 8,9 x 13,9 cm

Datacija:

Motiv: Lesce

Inventarna št.: MM88

Mere: 13,7 x 8,8 cm

Datacija: 1918

Motiv: Begunje

Inventarna št.: MM89

Mere: 13,8 x 9,1 cm

Datacija:

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM90

Mere: 13,9 x 8,7 cm

Datacija: 1923 ali 1933

Motiv: Brezje

Inventarna št.: MM91

Mere: 13,7 x 9,2 cm

Datacija: 1908

Motiv: Brezje – Cerkev Marije Pomočnice

Inventarna št.: MM92

Mere: 14,1 x 9,0 cm

Datacija: 1908

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM93

Mere: 13,6 x 8,6 cm

Datacija: 1928 ali 1929

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM94

Mere: 14,7 x 8,9 cm

Datacija: 1919

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM95

Mere: 13,9 x 8,8 cm

Datacija: 1915

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM96

Mere: 13,8 x 9,0 cm

Datacija:

Motiv: Radovljica – kopališče

Inventarna št.: MM97

Mere: 13,6 x 8,8 cm

Datacija: 1934

Motiv: Radovljica – kopališče

Inventarna št.: MM98

Mere: 13,5 x 8,7 cm

Datacija: 1935

Motiv: Pekarna perc v Radovljici

Inventarna št.: MM99

Mere: 13,6 x 8,7 cm

Datacija: 1938

Motiv: Radovljica – sodnijsko poslopje

Inventarna št.: MM100

Mere: 13,9 x 8,8 cm

Datacija: 1908

Motiv: Brezje

Inventarna št.: MM101

Mere: 13,9 x 9,0 cm

Datacija: 1936

Motiv: Brezje

Inventarna št.: MM102

Mere: 13,9 x 9,0 cm

Datacija: 1908

Motiv: Brezje

Inventarna št.: MM103

Mere: 8,6 x 13,6 cm

Datacija: 1932

Motiv: Brezje

Inventarna št.: MM104

Mere: 14,0 x 8,9 cm

Datacija: 1930

Motiv: Brezje

Inventarna št.: MM105

Mere: 13,6 x 9,4 cm

Datacija: Začetek 20. stoletja

Motiv: Brezje

Inventarna št.: MM106

Mere: 13,7 x 8,7 cm

Datacija: 1905

Motiv: Brezje

Inventarna št.: MM107

Mere: 13,8 x 9,0 cm

Datacija: 1936

Motiv: Brezje

Inventarna št.: MM108

Mere: 8,9 x 13,9 cm

Datacija: 1907

Motiv: Brezje

Inventarna št.: MM109

Mere: 9,0 x 14,1 cm

Datacija: 1928

Motiv: Brezje

Inventarna št.: MM110

Mere: 13,9 x 8,8 cm

Datacija: 1908

Motiv: Brezje

Inventarna št.: MM111

Mere: 13,9 x 9,1 cm

Datacija:

Motiv: Brezje

Inventarna št.: MM112

Mere: 13,8 x 8,8 cm

Datacija: 1907

Motiv: Brezje

Inventarna št.: MM113

Mere: 13, x 8,9 cm

Datacija: 1911

Motiv: Brezje

Inventarna št.: MM114

Mere: 13,9 x 9,1 cm

Datacija: Kr. SHS

Motiv: Brezje

Inventarna št.: MM115

Mere: 14,1 x 9,1 cm

Datacija: 1933

Motiv: Brezje

Inventarna št.: MM116

Mere: 14,0 x 9,0 cm

Datacija: 1928

Motiv: Zapuže

Inventarna št.: MM117

Mere: 8,8 x 13,8 cm

Datacija: 1916

Motiv: Zabreznica

Inventarna št.: MM118

Mere: 9,0 x 14,0 cm

Datacija: 1937

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM119

Mere: 13,9 x 9,1 cm

Datacija: 1940, foto pred 1908

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM120

Mere: 14,0 x 8,8 cm

Datacija: pred 1905

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM121

Mere: 13,7 x 9,0 cm

Datacija: 1911

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM122

Mere: 13,8 x 9,0 cm

Datacija: pred 1907

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM123

Mere: 13,8 x 8,9 cm

Datacija: pred 1914

Motiv: Brezje

Inventarna št.: MM124

Mere: 9,0 x13,8 cm

Datacija: 1938

Motiv: Brezje

Inventarna št.: MM125

Mere: 13,9 x 9,0 cm

Datacija: 1903

Motiv: Poljče

Inventarna št.: MM126

Mere: 14,0 x 9,1 cm

Datacija: 1929

Motiv: Poljče

Inventarna št.: MM127

Mere: 14,0 x 9,0 cm

Datacija: pred 1914

Motiv: Poljče

Inventarna št.: MM128

Mere: 14,0 x 9,1 cm

Datacija: 1904

Motiv: Begunje

Inventarna št.: MM129

Mere: 13,8 x 8,8 cm

Datacija: 1983

Motiv: Begunje

Inventarna št.: MM130

Mere: 13,8 x 8,8 cm

Datacija: pred 1914

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM131

Mere: 13,8 x 8,8 cm

Datacija: 1941

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM132

Mere: 13,8 x 8,9 cm

Datacija: pred 1908

Motiv: Lancovo

Inventarna št.: MM133

Mere: 13,8 x 9,0 cm

Datacija:

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM134

Mere: 14,0 x 9,2 cm

Datacija: pred 1908

Motiv: Breznica

Inventarna št.: MM135

Mere: 13,5 x 8,5 cm

Datacija: 1918

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM144

Mere: 13,7 x 8,9 cm

Datacija: 1941

Motiv: Krojač J. Pogačnik

Inventarna št.: MM145

Mere: 8,8 x 13,7 cm

Datacija: 1940

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM148

Mere: 14,5 x 10,3 cm

Datacija: 1956

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM149

Mere: 13,7 x 8,8 cm

Datacija: 1923

Motiv: Sv. Peter nad Begunjami

Inventarna št.: MM150

Mere: 13,9 x 9 cm

Datacija: 1976

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM159

Mere: 13,6 x 8,7 cm

Datacija: 1939

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM160

Mere: 13,7 x 8,8 cm

Datacija: 1930

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM161

Mere: 13,7 x 8,8 cm

Datacija:

Motiv: Razvaline gradu Kamen

Inventarna št.: MM180

Mere: 14,4 x 10,6 cm

Datacija: 1958

Motiv: Drnča, Dvorska vas

Inventarna št.: MM181

Mere: 14,1 x 9 cm

Datacija: 1952

Motiv: Sv. Peter nad Begunjami

Inventarna št.: MM182

Mere: 14,5 x 9,5 cm

Datacija: 1958

Motiv: Begunje

Inventarna št.: MM183

Mere: 14,8 x 10,5 cm

Datacija: 1961

Motiv: Grobovi talcev v Dragi

Inventarna št.: MM184

Mere: 14,4 x 10,5 cm

Datacija: 1960

Motiv: Graščina v Begunjah

Inventarna št.: MM185

Mere: 14,4 x 9,8 cm

Datacija: 1960

Motiv: Dolina Drage in grad Kamen

Inventarna št.: MM186

Mere: 13,5 x 8,7 cm

Datacija: 1939

Motiv: C. K. kaznilnica v Begunjah

Inventarna št.: MM187

Mere: 13,9 x 9 cm

Datacija: 1907

Motiv: Begunjščica

Inventarna št.: MM188

Mere: 13,6 x 8,7 cm

Datacija:

Motiv: Begunje

Inventarna št.: MM189

Mere: 13,7 x 8,8 cm

Datacija: 1939

Motiv: Brezje

Inventarna št.: MM190

Mere: 14,1 x 9,2 cm

Datacija: 1905

Motiv: Brezje

Inventarna št.: MM191

Mere: 13,9 x 8,8 cm

Datacija: 1924

Motiv: Brezje

Inventarna št.: MM192

Mere: 14 x 9,2 cm

Datacija: pred 1914

Motiv: Brezje

Inventarna št.: MM193

Mere: 8,8 x 13,9 cm

Datacija: 1906

Motiv: Kopališče Bled

Inventarna št.: MM197

Mere: 13,7 x 8,7 cm

Datacija:

Motiv: Bled

Inventarna št.: MM198

Mere: 13,8 x 8,8 cm

Datacija: 1925

Motiv: Bohinjska Bela

Inventarna št.: MM199

Mere: 13,7 x 8,9 cm

Datacija: 1926

Motiv: Bohinjska Bela

Inventarna št.: MM200

Mere: 13,7 x 8,8 cm

Datacija: 1926

Motiv: Brezje

Inventarna št.: MM201

Mere: 13,9 x 8,8 cm

Datacija: pred 1930

Motiv: Brezje

Inventarna št.: MM202

Mere: 14 x 9,1 cm

Datacija: 1906

Motiv: Brezje

Inventarna št.: MM203

Mere: 14,2 x 9 cm

Datacija: 1916

Motiv: Breznica

Inventarna št.: MM204

Mere: 13,9 x 9 cm

Datacija: 1907

Motiv: Breznica

Inventarna št.: MM205

Mere: 13,8 x 8,9 cm

Datacija:

Motiv: Ljubno

Inventarna št.: MM207

Mere: 14,2 x 9,4 cm

Datacija: 1899

Motiv: Lesce

Inventarna št.: MM208

Mere: 13,8 x 9 cm

Datacija: 1910

Motiv: Lesce

Inventarna št.: MM209

Mere: 13,9 x 8,9 cm

Datacija: 1920

Motiv: Podbrezje

Inventarna št.: MM210

Mere: 14 x 8,8 cm

Datacija: 1899

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM211

Mere: 13,9 x 8,9 cm

Datacija:

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM212

Mere: 13,9 x 8,9 cm

Datacija: pred 1907

Motiv: Hiša Ivana Murnika

Inventarna št.: MM213

Mere: 13,9 x 9 cm

Datacija: po 1900

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM214

Mere: 13,6 x 8,7 cm

Datacija: 1940

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM215

Mere: 8,7 x 13,7 cm

Datacija: 1938

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM237

Mere: 13,9 x 8,9 cm

Datacija: pred 1908

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM238

Mere: 13,7 x 8,5 cm

Datacija: 1926

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM239

Mere: 13,9 x 9 cm

Datacija: 1900

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM240

Mere: 13,8 x 8,9 cm

Datacija:

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM241

Mere: 9 x 14 cm

Datacija: pred 1908

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM243

Mere: 14 x 9 cm

Datacija: 1911

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM244

Mere: 13,9 x 9 cm

Datacija:

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM245

Mere: 8,9 x 13,5 cm

Datacija:

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM246

Mere: 14 x 9 cm

Datacija: 1930

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM247

Mere: 13,9 x 9 cm

Datacija: 1908

Motiv: Lancovo

Inventarna št.: MM248

Mere: 14 x 9 cm

Datacija:

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM249

Mere: 13,9 x 8,9 cm

Datacija: 1930

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM255

Mere: 13,8 x 8,8 cm

Datacija:

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM256

Mere: 14 x 8,7 cm

Datacija: 1905

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM257

Mere: 13,8 x 8.8 cm

Datacija:

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM258

Mere: 14 x 9,3 cm

Datacija:

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM259

Mere: 13,9 x 9 cm

Datacija:

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM260

Mere: 14 x 9 cm

Datacija:

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM261

Mere: 13,9 x 8,8 cm

Datacija:

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM262

Mere: 14 x 9 cm

Datacija:

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM263

Mere: 14 x 9,1 cm

Datacija:

Motiv: Radovljica – Predtrg

Inventarna št.: MM265

Mere: 13,6 x 8,9 cm

Datacija:

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM266

Mere: 13,7 x 8,8 cm

Datacija:

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM267

Mere: 13,7 x 8,8 cm

Datacija:

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM268

Mere: 13,6 x 8,9 cm

Datacija:

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM269

Mere: 13,5 x 8,7 cm

Datacija:

Motiv: Radovljica – pletiljstvo Novak

Inventarna št.: MM272

Mere: 13,7 x 8,8 cm

Datacija:

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM274

Mere: 13,8 x 9,1 cm

Datacija:

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM275

Mere: 13,6 x 8,7 cm

Datacija:

Motiv: Bled – Hom

Inventarna št.: MM872

Mere: 8,6 x 13,8 cm

Datacija:

Motiv: Ljubno

Inventarna št.: MM873

Mere: 13,6 x 8,5 cm

Datacija: 1964

Motiv: Bled

Inventarna št.: MM874

Mere: 14,2 x 9,2 cm

Datacija: 1897

Motiv: Bled

Inventarna št.: MM875

Mere: 14,2 x 9,4 cm

Datacija: pred 1914

Motiv: Bled

Inventarna št.: MM876

Mere: 13,8 x 8,8 cm

Datacija:

Motiv: Bled

Inventarna št.: MM877

Mere: 14 x 9 cm

Datacija:

Motiv: Bled

Inventarna št.: MM878

Mere: 14 x 8,8 cm

Datacija: pred 1914

Motiv: Bled

Inventarna št.: MM879

Mere: 9,1 x 14 cm

Datacija:

Motiv: Bled

Inventarna št.: MM880

Mere: 13,9 x 9,4 cm

Datacija:

Motiv: Zapuže

Inventarna št.: MM881

Mere: 13,9 x 9 cm

Datacija: 1953

Motiv: Bled

Inventarna št.: MM882

Mere: 9,1 x 14,1 cm

Datacija: 1930

Motiv: Ljubno

Inventarna št.: MM883

Mere: 8,8 x 13,7 cm

Datacija: 1963

Motiv: Podvin – Radovljica

Inventarna št.: MM884

Mere: 14,2 x 9,7 cm

Datacija:

Motiv: Lesce

Inventarna št.: MM885

Mere: 13,9 x 8,8 cm

Datacija: 1909

Motiv: Lesce

Inventarna št.: MM886

Mere: 13,7 x 9 cm

Datacija:

Motiv: Brezje

Inventarna št.: MM888

Mere: 13,7 x 8,9 cm

Datacija: pred 1914

Motiv: Brezje

Inventarna št.: MM889

Mere: 14,1 x 9 cm

Datacija: 1934

Motiv: Brezje

Inventarna št.: MM890

Mere: 13,9 x 8,7 cm

Datacija: 1907

Motiv: Brezje

Inventarna št.: MM891

Mere: 8,9 x 13,8 cm

Datacija: 1908

Motiv: Brezje

Inventarna št.: MM892

Mere: 9 x 14 cm

Datacija:

Motiv: Brezje

Inventarna št.: MM893

Mere: 14 x 9 cm

Datacija: 30. leta 20. stoletja

Motiv: Brezje

Inventarna št.: MM894

Mere: 13,8 x 9,1 cm

Datacija: 1934

Motiv: Brezje

Inventarna št.: MM895

Mere: 13,9 x 8,8 cm

Datacija:

Motiv: Begunje

Inventarna št.: MM896

Mere: 9,1 x 14 cm

Datacija: 1962

Motiv: Begunje

Inventarna št.: MM897

Mere: 13,9 x 9,1 cm

Datacija: 1921

Motiv: Begunje

Inventarna št.: MM898

Mere: 13,8 x 8,9 cm

Datacija: 1921

Motiv: Begunje

Inventarna št.: MM899

Mere: 13,5 x 8,7 cm

Datacija: 1960

Motiv: Begunje

Inventarna št.: MM900

Mere: 13,7 x 8,7 cm

Datacija: 1963

Motiv: Begunje

Inventarna št.: MM901

Mere: 13,7 x 8,9 cm

Datacija: 1937

Motiv: Begunje

Inventarna št.: MM902

Mere: 14 x 9,2 cm

Datacija: 1902

Motiv: Begunje

Inventarna št.: MM903

Mere: 14,1 x 9 cm

Datacija: 1899

Motiv: Begunje

Inventarna št.: MM904

Mere: 9,5 x 14,2 cm

Datacija:

Motiv: Begunje

Inventarna št.: MM905

Mere: 13,9 x 8,9 cm

Datacija: 1959

Motiv: Begunje

Inventarna št.: MM906

Mere: 113,5 x 8,5 cm

Datacija: 1940

Motiv: Begunje

Inventarna št.: MM907

Mere: 13,5 x 8,5 cm

Datacija:

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM908

Mere: 14,4 x 9,2 cm

Datacija:

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM909

Mere: 9,6 x 14,2 cm

Datacija:

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM910

Mere: 9,7 x 14,2 cm

Datacija:

Motiv: Radovljica

Inventarna št.: MM911

Mere: 9,4 x 14,2 cm

Datacija:

Motiv: Otoče

Inventarna št.: MM912

Mere: 14 x 9 cm

Datacija: 1928

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Comments are closed.