Čebelarski muzej

Zbirka Čebelarstvo na Slovenskem (obdobje od konca 18. do sredine 20. stoletja) vključuje naslednje enote:

  1. Ljudska umetnost v čebelarstvu: zbirka poslikanih panjskih končnic, ki zajema celotno obdobje od najstarejše znane do zatona te ljudske umetnosti.
  2. Zbirka panjev: zbirka čebeljih prebivališč od uvedbe domačega čebelarjenja do modernih tipov panjev.
  3. Zbirka čebelarskega orodja: čebelarsko orodje za uporabo v starih in modernih tipih panjev.
  4. Dokumentarno gradivo: fotografije, negativi, pozitivi/ tonski in video zapisi/arhivsko gradivo, vezano na posamezne čebelarje.
  5. Strokovna knjižnica.

Povzeto po Pravilniku o zbiralni politiki v Muzejih radovljiške občine.