Vigenjc Leto XI, 2011

20. stoletje. Življenje v Kropi
in Kamni Gorici, 2. del

Comments are closed.