SPOMINSKA VITRINA OB 70. OBLETNICI IZSELITVE VAŠČANOV IN POŽIGA VASI MOŠNJE 1944−2014

KO-DIS RADOVLJICALeta 1941 so nemški, italijanski in madžarski okupatorji zasedli Slovenijo.  Razdelil jo je  v tri okupacijske cone. Gorenjska je bila dodeljena  nemški upravi, ki je nad slovenskim narodom izvajala različne raznarodovalne programe. Sprva je okupator nameraval izgnati vsaj 50 odstotkov Slovencev, v njihove domove pa naseliti Nemce, po letu 1943 pa so bile izselitve prebivalcev povezane z maščevalnimi ukrepi zaradi podpore partizanskemu gibanju.  V prvih letih vojne so izgnance  zbirali v Begunjah na Gorenjskem in v Škofovih zavodih v Šentvidu, od marca 1942  do srede leta 1944 pa v zbirnem taborišču v Goričanah, od koder je bilo v Nemčijo izgnanih okoli 4.200 sorodnikov ustreljenih talcev in partizanov ter drugih domoljubov.

Tudi zgodba vaščanov Mošenj  sodi v ta okvir dogajanj med drugo svetovno vojno. Nemški okupator je že januarja 1943 v nemško vojsko prisilno mobiliziral 25 kmečkih fantov iz Mošenj in okolice. Nekateri so se raje pridružili partizanom, zato so njihove družine izselili v Srbijo. Spomladi 1943 se je v župnišče naselil nemški kmet Hans Warmuth iz Celovca z družino. Partizani so  marca 1944 najprej ustrelili njegovega mladoletnega sina, aprila pa še njega samega, kar je sprožilo ognjevito maščevalno akcijo okupatorja. Vse vaščane so v noči na 4. april zbrali v poslopju šole in jih odpeljali v zbirni center Goričane, od tam pa so bili izseljeni v taborišči Assenhausen in Rottmannshöhe  na Bavarskem.
16. aprila 1944 so pripadniki nemške policije (SS) v vasi izropali in požgali še 20 hiš in hlevov ter eno kovačnico.

Čeprav so se vsi vaščani Mošenj leta 1945 srečno vrnili na svoje požgane domove in jih z medsebojno pomočjo v Obnovitveni zadrugi obnovili, spominska vitrina z nekaterimi redkimi ohranjenimi dokumenti obuja spomin tistim, ki so to tragedijo doživeli in preživeli z namenom, da  tudi mlajše generacije spoznajo hudo stisko vseh, ki so morali dobesedno čez noč zapustiti svoje domove in se podati v neznano …  

Zanimivost:
Na ogled  je zaporniška knjiga iz Goričan, ki jo hrani Gorenjski muzej Kranj.
Gradivo zbral Tone Pristov, Društvo izgnancev Slovenije 1941−1945 KO-DIS Radovljica, tekst in oblikovanje zgibanke: mag. Tita Porenta, Muzeji radovljiške občine – Mestni muzej, lektorirala Jerneja Jelovčan Koselj, Radovljica, 2014.

 

Comments are closed.