Rupnikove linije na območju občine Radovljica

Rupnikove linije na območju občine Radovljica
Pred drugo svetovno vojno je Kraljevina Jugoslavija, po zgledu drugih evropskih držav, začela z utrdbami in bunkerji utrjevati svoje meje, s končnim ciljem izgradnje kontinuirane utrdbene linije, danes poznane pod imenom Rupnikova linija. Del te poteka tudi preko Jelovice, Radovljice do Begunj. Na tem odseku je trenutno najdenih okoli 50 objektov, ki so bili namenjeni obrambi državnega ozemlja pred napadom nasprotnika. Objekti na Radovljiškem niso doživeli ognjenega krsta, danes pa so spomeniki kulturne in tehniške dediščine. Občina Radovljica je začela identifikacijo teh objektov na svojem območju, kot prvi korak v procesu razmisleka, kako upravljati našo skupno dediščino. Na predstavitvi bodo predstavljeni najdeni utrdbeni objekti, njihove lokacije, tipologija in današnje stanje, kot izhodišče za zaščito ali predstavitev tehniške in kulturne dediščine Rupnikove linije.

Comments are closed.