Razstava originalnih ilustracij ob 40. obletnici Galerije Šivčeva hiša

Vabimo vas na ogled nove razstave v Galeriji Šivčeva hiša, ki predstavlja zbirko originalnih ilustracij.

V Galeriji Šivčeva hiša se je v štiridesetih letih obstoja oblikovala obsežna zbirka različnih likovnih del: slik, grafik, fotografij, kipov, male plastike, objektov … Ta celota je smiselno razdeljena na več manjših zbirk, kot so zbirka ilustracij, zbirka del avtorjev, ki živijo ali izhajajo iz Radovljice, ter zbirka del slovenskih in tujih umetnikov, ki smo jih pridobili s sodelovanjem pri prireditvi Slovenija odprta za umetnost.

Najštevilčnejša je zbirka ilustracij, ki je od leta 2002 tudi stalno na ogled. Takrat je namreč ustrezno obnovljen prostor v prvem nadstropju Šivčeve hiše postal primeren za predstavitev te dragocene zbirke. Na stalno razstavo ni bilo mogoče uvrstiti vseh ilustracij, saj jih je bilo za relativno majhen prostor preveč, vendar so z vsaj enim svojim delom zastopani vsi do tedaj zbrani avtorji.

Poudariti je treba, da je Galerija Šivčeva hiša edina muzejska ustanova v Sloveniji, ki se ponaša s tovrstno zbirko. Zanjo je zaslužna tedanja direktorica, umetnostna zgodovinarka Maruša Avguštin, ki je že leta 1976 začela sistematično, strokovno spremljati tedaj prezrto zvrst likovne umetnosti. Od tedaj so se v slikovitih prostorih štiristo let stare meščanske hiše zvrstile razstave vseh vidnejših ilustratorjev in ilustratork, obenem pa so se odkupovale tudi njihove najkakovostnejše ilustracije. Slovensko ilustracijo v Galeriji Šivčeva hiša torej spremljamo že polnih štirideset let.

S pričujočo razstavo vas seznanjamo z ilustracijami, ki smo jih pridobili med letoma 2002 do 2016. Njihovi avtorji so Marjeta Cvetko, Veno Dolenc, Vesna Fabjančič Rustja, Andreja Peklar, Arjan Pregl, Daša Simčič, Rudi Skočir, Damijan Stepančič, Urška Stropnik, Andrej Štular, Ive Šubic, Maja Šubic, Klavdij Tutta, Žarko Vrezec in Hui Quin Wang.

Obe razstavi – stalna v prvem nadstropju in občasna, ki je na ogled v pritličnih prostorih Šivčeve hiše – prinašata pregled celotnega ilustratorskega opusa Galerije Šivčeve hiše.

Comments are closed.