Pedagoško andragoški programi

Obiskovalci si najbolje zapomnijo vsebino muzejskih zbirk, ko lahko kaj izdelajo z lastnimi rokami ali sami podoživijo pretekli čas. Zato imamo poleg vodenj po zbirkah v naših enotah pripravljenih nekaj delavnic, ki še dodatno poživijo obisk muzeja.

Delavnice in vodenja

DELAVNICA V KOVAŠKEM MUZEJU, KROPA

PRIKAZ KOVANJA ŽEBLJEV: V vigenjcu Vice si udeleženci ogledajo ročno izdelovanje žebljev. Tako v primarnem okolju izkusijo pretekli čas in razmere, v katerih so nekdaj živeli in delali Kroparji in se lahko tudi sami preizkusijo v kovanju žebljev.

Čas trajanja: do 30 minut
Primerno za vse starostne skupine.

Za prikaz kovanja je potrebna predhodna najava. (Za skupine z manj kot 10 obiskovalci je cena prikaza 20 €.)

Cena: 2,00 €

VODENJA:

OGLED KROPE Z VODIČEM

Cena: otroci 2 €, odrasli 3 €

OGLED MUZEJA

Cena: otroci 2 €, odrasli 3 €

OGLED MUZEJA IN VIGENJCA

Cena: otroci 3 €, odrasli 4 €

DELAVNICA V ŠIVČEVI HIŠI, RADOVLJICA

DELAVNICA ILUSTRACIJE: Skupaj si ogledamo stalno zbirko ter ponovimo zgodbe za ilustracijami. Udeleženci ilustrirajo svoje domišljijske zgodbe in jih predstavijo soudeležencem.

Čas trajanja:    1–2 h
Primerno za otroke in mladostnike.
Cena: 4,00 €

DELAVNICE IGRIVE ARHITEKTURE
Delavnice Igrive arhitekture pod okriljem Centra za arhitekturo nekajkrat na leto potekajo v Šivčevi hiši in so primerne predvsem za otroke. Datumi poteka delavnic bodo objavljeni nekaj dni pred samo izvedbo na naši spletni strani.

VODENJA:

OGLED ŠIVČEVE HIŠE

Cena: otroci 2,00 €, odrasli 3,00 €, družine 7,00 €

OGLED ZBIRKE ILUSTRACIJ

Cena: otroci 2,00 €, odrasli 3,00 €, družine 7,00 €

DELAVNICA V MESTNEM MUZEJU, RADOVLJICA

˝ŽIVIMO LINHARTOVO MESTO˝: je sklop delavnic, kjer udeleženci spoznavajo umetnost v Linhartovem času. Za to delavnico je obvezna najava vsaj en mesec pred datumom izvedbe.

Čas trajanja: 4 h (z odmori)
Primerno za vse starostne skupine.
Cena: 10,00 €

HIŠE V MESTU: Udeleženci spoznajo staro mestno jedro Radovljice in iz papirja izdelajo staro hišo.

Čas trajanja: 1 h vodenje po mestu + 45 minut za delavnico
Primerno za vse starostne skupine.
Cena: 4,00 €

SILHUETA: Udeleženci spoznajo tehniko izdelave silhuete in izdelajo svojo senčno sliko.

Čas trajanja: 1 h
Primerno za vse starostne skupine.
Cena: 4,00 €

LOV ZA ZAKLADOM: Učenci skupaj z vodnikom preko ugank in namigov spoznavajo staro mestno jedro, na koncu pa jih čaka presenečenje. Fotografije in daljši opis programa najdete tukaj: http://mro.si/nasli-smo-zaklad/.

Čas trajanja: 1 h ali 1,5 h
Primerno za osnovnošolce.
   Cena: 2,00 €

VODENJA:

OGLED STALNE RAZSTAVE A. T. LINHARTA

Cena: otroci 2,00 €, odrasli 3,00 €, družine 7,00 €

VODEN OGLED STAREGA MESTNEGA JEDRA (prilagodimo se različnim zanimanjem in željam)

Cena: otroci 2,00 €, odrasli 3,00 €

DELAVNICA V ČEBELARSKEM MUZEJU, RADOVLJICA

ZVIJ SI SVEČKO: Udeleženci iz satnic sami izdelajo svečko in okraske.

Čas trajanja: 45 minut, mala delavnica 20 minut
Primerno za vse starostne skupine.
Cena: 2,00 € (mala delavnica: 1,00 €)

MEDJEDEK: Udeležencem po vodenju po Čebelarskem muzeju preberemo pesmico o Medjedku, se pogovorimo v vsebini, nato poslikajo panjsko končnico.

Čas trajanja: 45 minut (+ 45 minut za ogled muzeja)
Primerno za mlajše otroke (predšolski in prva triada osnovnih šol).

Cena delavnice s poslikavo kartona: 4 €
Cena delavnice s poslikavo lesene deščice: 6 €

MUZEJSKI KOVČEK S ČEBELICO CVETKO: Cvetka z matico in trotom v razred pripelje kovček s predmeti, povezanimi s čebelarstvom. Ogledamo si predmete, ugibamo, kako so povezani s čebelarstvom … Z različnimi premeti spodbudimo vse čute (voh, tip, sluh, vid) in izkustveno spoznavamo čebele in vse, kar je povezano z njimi.

Čas trajanja: 45 minut
Primerno manjše otroke (predšolski in prva triada OŠ).
Cena delavnice v muzeju: 3,00 € + brezplačen ogled Čebelarskega muzeja

       Cena delavnice v šoli: 3,00 € + potni stroški

MUZEJSKI KOVČEK IN MLADI KUSTOS: Otrokom predstavimo različne muzeje in delo v njih (kustos, receptor, konservator, restavrator …), vsak dobi vrečko s predmetom (letos predmeti iz Čebelarskega muzeja), ki ga otipa skozi blago, ugiba, nato si ga ogleda, skupaj se pogovorimo, čemu je namenjen). Drugo šolsko uro (po odmoru) učence razdelimo v več skupin, ki s sodelovanjem in z našo pomočjo postavijo razstavo: eni so zadolženi za postavitev predmetov, drugi za podnapise, tretji za vodenje, promocijo ipd.

Čas trajanja: 90 minut (z odmorom)
Primerno za drugo  triada OŠ, največ 30 otrok.
Cena delavnice v muzeju: 4,00 € + brezplačen ogled Čebelarskega muzeja

       Cena delavnice v šoli: 4,00 € + potni stroški

MUZEJSKI KOVČEK IN POSLIKANE PANJSKE KONČNICE: Udeležence spodbudimo k razpravi o predmetih, razložimo pomen in uporabo – širimo znanje o čebelah in čebelarjenju. V drugem delu jih spoznamo z umetnostjo poslikave panjskih končnic: kaj je zanje značilno, kako so jih poslikavali … Nato tudi sami na lesene deščice izrišejo svoj motiv.

Čas trajanja: 90 minut (z odmorom)
Primerno za tretjo triado OŠ, SŠ, odrasle (največ 25 oseb).
Cena delavnice v muzeju: 6,00 € + brezplačen ogled Čebelarskega muzeja

       Cena delavnice v šoli: 6,00 € + potni stroški

VODENJA:
OGLED ČEBELARSKEGA MUZEJA

Cena: otroci 2,00 €, odrasli 4,00 €, družine 7,00 €

MUZEJ TALCEV, BEGUNJE NA GORENJSKEM

OGLED MUZEJA TALCEV

Cena: otroci 1,50 €, odrasli 2,00 €, družine 7,00 €

Našo ponudbo vodenj in delavnic lahko, tako časovno kot vsebinsko, prilagajamo in tako ponudimo kar najboljšo muzejsko izkušnjo vašim gostom.

Vodenja in delavnice izvajamo v več jezikih (angleško, nemško, hrvaško, srbsko …). Za izvajanje delavnic in vodenj je predhodna najava NUJNO potrebna.

Comments are closed.