Pedagoško andragoški programi

Obiskovalci si najbolje zapomnijo vsebino muzejskih zbirk, ko lahko kaj izdelajo z lastnimi rokami ali sami podoživijo pretekli čas. Zato imamo poleg vodenj po zbirkah v naših enotah pripravljenih nekaj delavnic, ki še dodatno poživijo obisk muzeja.

Delavnice in vodenja

DELAVNICA V KOVAŠKEM MUZEJU, KROPA

PRIKAZ KOVANJA ŽEBLJEV: V vigenjcu Vice si udeleženci ogledajo ročno izdelovanje žebljev. Tako v primarnem okolju izkusijo pretekli čas in razmere, v katerih so nekdaj živeli in delali Kroparji in se lahko tudi sami preizkusijo v kovanju žebljev.

Čas trajanja: do 30 minut
Primerno za vse starostne skupine.

Za prikaz kovanja je potrebna predhodna najava. (Za skupine z manj kot 10 obiskovalci je cena prikaza 20 €.)

Cena: 2,00 €

VODENJA:

OGLED KROPE Z VODIČEM

Cena: otroci 2 €, odrasli 3 €

OGLED MUZEJA

Cena: otroci 2 €, odrasli 3 €

OGLED MUZEJA IN VIGENJCA

Cena: otroci 3 €, odrasli 4 €

DELAVNICA V ŠIVČEVI HIŠI, RADOVLJICA

DELAVNICA ILUSTRACIJE: Skupaj si ogledamo stalno zbirko ter ponovimo zgodbe za ilustracijami. Udeleženci ilustrirajo svoje domišljijske zgodbe in jih predstavijo soudeležencem.

Čas trajanja:    1–2 h
Primerno za otroke in mladostnike.
Cena: 4,00 €

DELAVNICE IGRIVE ARHITEKTURE
Delavnice Igrive arhitekture pod okriljem Centra za arhitekturo nekajkrat na leto potekajo v Šivčevi hiši in so primerne predvsem za otroke. Datumi poteka delavnic bodo objavljeni nekaj dni pred samo izvedbo na naši spletni strani.

VODENJA:

OGLED ŠIVČEVE HIŠE

Cena: otroci 2,00 €, odrasli 3,00 €, družine 7,00 €

OGLED ZBIRKE ILUSTRACIJ

Cena: otroci 2,00 €, odrasli 3,00 €, družine 7,00 €

DELAVNICA V MESTNEM MUZEJU, RADOVLJICA

˝ŽIVIMO LINHARTOVO MESTO˝: je sklop delavnic, kjer udeleženci spoznavajo umetnost v Linhartovem času. Za to delavnico je obvezna najava vsaj en mesec pred datumom izvedbe.

Čas trajanja: 4 h (z odmori)
Primerno za vse starostne skupine.
Cena: 10,00 €

HIŠE V MESTU: Udeleženci spoznajo staro mestno jedro Radovljice in iz papirja izdelajo staro hišo.

Čas trajanja: 1 h vodenje po mestu + 45 minut za delavnico
Primerno za vse starostne skupine.
Cena: 4,00 €

SILHUETA: Udeleženci spoznajo tehniko izdelave silhuete in izdelajo svojo senčno sliko.

Čas trajanja: 1 h
Primerno za vse starostne skupine.
Cena: 4,00 €

LOV ZA ZAKLADOM: Učenci skupaj z vodnikom preko ugank in namigov spoznavajo staro mestno jedro, na koncu pa jih čaka presenečenje. Fotografije in daljši opis programa najdete tukaj: http://mro.si/nasli-smo-zaklad/.

Čas trajanja: 1 h ali 1,5 h
Primerno za osnovnošolce.
   Cena: 2,00 €

VODENJA:

OGLED STALNE RAZSTAVE A. T. LINHARTA

Cena: otroci 2,00 €, odrasli 3,00 €, družine 7,00 €

VODEN OGLED STAREGA MESTNEGA JEDRA (prilagodimo se različnim zanimanjem in željam)

Cena: otroci 2,00 €, odrasli 3,00 €

DELAVNICA V ČEBELARSKEM MUZEJU, RADOVLJICA

ZVIJ SI SVEČKO: Udeleženci iz satnic sami izdelajo svečko in okraske.

Čas trajanja: 45 minut, mala delavnica 20 minut
Primerno za vse starostne skupine.
Cena: 2,00 € (mala delavnica: 1,00 €)

MEDJEDEK: Udeležencem po vodenju po Čebelarskem muzeju preberemo pesmico o Medjedku, se pogovorimo v vsebini, nato poslikajo panjsko končnico.

Čas trajanja: 45 minut (+ 45 minut za ogled muzeja)
Primerno za mlajše otroke (predšolski in prva triada osnovnih šol).

Cena delavnice s poslikavo kartona: 4 €
Cena delavnice s poslikavo lesene deščice: 6 €

MUZEJSKI KOVČEK S ČEBELICO CVETKO: Cvetka z matico in trotom v razred pripelje kovček s predmeti, povezanimi s čebelarstvom. Ogledamo si predmete, ugibamo, kako so povezani s čebelarstvom … Z različnimi premeti spodbudimo vse čute (voh, tip, sluh, vid) in izkustveno spoznavamo čebele in vse, kar je povezano z njimi.

Čas trajanja: 45 minut
Primerno manjše otroke (predšolski in prva triada OŠ).
Cena delavnice v muzeju: 3,00 € + brezplačen ogled Čebelarskega muzeja

       Cena delavnice v šoli: 3,00 € + potni stroški

MUZEJSKI KOVČEK IN MLADI KUSTOS: Otrokom predstavimo različne muzeje in delo v njih (kustos, receptor, konservator, restavrator …), vsak dobi vrečko s predmetom (letos predmeti iz Čebelarskega muzeja), ki ga otipa skozi blago, ugiba, nato si ga ogleda, skupaj se pogovorimo, čemu je namenjen). Drugo šolsko uro (po odmoru) učence razdelimo v več skupin, ki s sodelovanjem in z našo pomočjo postavijo razstavo: eni so zadolženi za postavitev predmetov, drugi za podnapise, tretji za vodenje, promocijo ipd.

Čas trajanja: 90 minut (z odmorom)
Primerno za drugo  triada OŠ, največ 30 otrok.
Cena delavnice v muzeju: 4,00 € + brezplačen ogled Čebelarskega muzeja

       Cena delavnice v šoli: 4,00 € + potni stroški

MUZEJSKI KOVČEK IN POSLIKANE PANJSKE KONČNICE: Udeležence spodbudimo k razpravi o predmetih, razložimo pomen in uporabo – širimo znanje o čebelah in čebelarjenju. V drugem delu jih spoznamo z umetnostjo poslikave panjskih končnic: kaj je zanje značilno, kako so jih poslikavali … Nato tudi sami na lesene deščice izrišejo svoj motiv.

Čas trajanja: 90 minut (z odmorom)
Primerno za tretjo triado OŠ, SŠ, odrasle (največ 25 oseb).
Cena delavnice v muzeju: 6,00 € + brezplačen ogled Čebelarskega muzeja

       Cena delavnice v šoli: 6,00 € + potni stroški

VODENJA:
OGLED ČEBELARSKEGA MUZEJA

Cena: otroci 2,00 €, odrasli 4,00 €, družine 7,00 €

MUZEJ TALCEV, BEGUNJE NA GORENJSKEM

OGLED MUZEJA TALCEV

Cena: otroci 1,50 €, odrasli 2,00 €, družine 7,00 €

Našo ponudbo vodenj in delavnic lahko, tako časovno kot vsebinsko, prilagajamo in tako ponudimo kar najboljšo muzejsko izkušnjo vašim gostom.

Za izvajanje delavnic in vodenj je predhodna najava NUJNO potrebna.

Comments are closed.