Predavanje: Barčice v Kropi in Kamni Gorici iz muzejske dokumentacije

Peter Žmitek, Gregorjev večer, 1904

Predavanje

BARČICE V KROPI IN KAMNI GORICI IZ MUZEJSKE DOKUMENTACIJE

Kovaški muzej, 8. marca 2019, ob 15. uri

Izvedeli boste, od kdaj otroci v Kropi in Kamni Gorici izdelujejo razsvetljene hišice, cerkvice, ladjice in druge makete, poimenovane ‘barčice’, ter kakšne so bile prvotne oblike te stare šege, znane tudi pod imenom ‘luč v vodo’. Spoznali bomo najstarejše upodobitve barčic v ilustracijah kroparskega slikarja Petra Žmitka iz začetka 20. stoletja ter bogato fotografsko in drugo dokumentacijo na to temo iz fototeke Kovaškega muzeja in Inštituta za slovensko narodopisje iz 60. in 70. let 20. stoletja, ko je šego raziskoval etnolog Niko Kuret. V sodelovanju z njim in krajani  je bil leta 1965 za cikel oddaj Kalejdoskop na slovenski televiziji posnet tudi nekajminutni film o izdelovanju in spuščanju barčic v Kropi in Kamni Gorici avtorja Draga Kocjančiča. Film in slikovna dokumentacija odlično prikažeta krajevne posebnosti šege – t.i. šmarne križe v Kamni Gorici ter lesene modelarske miniature, povezane s krajevno arhitekturo in železarsko zgodovino kraja v Kropi, ter vključevanje sodobnih tem v zasnovo barčic. Šestdeseta leta 20. stoletja so bila tudi čas, ko so se v ohranjanje šege vključili nekateri zavzeti krajani v okviru krajevnega turističnega oz. kulturnega društva v Kropi in Kamni Gorici, ki sta organizatorja prireditve še danes.

Vljudno vabljeni!

Kovaški muzej bo v ponedeljek, 11. marca 2019, v času prireditve Barčice v Kropi, odprt od 17. do 19. ure. Vstop prost.

Comments are closed.