Pot domov

Kovaški muzej Kropa je v letu 2015 sodeloval v medinstitucionalnem projektu Pot domov, ki ga je koordiniral Muzej novejše zgodovine v Ljubljani. Pri projektu je sodelovalo 17 slovenskih muzejev. Projekt se je osredotočil na zgodbe o vračanju iz vojne v 19. in 20. stoletju – iz krimske vojne, iz prve in druge svetovne vojne, iz begunstva, izgnanstva, taborišč, mobilizacije v tujih vojskah, iz vojne v Bosni in iz služenja vojaškega roka v JLA v prelomnih časih slovenskega osamosvajanja. Sodelujoči muzeji smo prispevali niz posamičnih osebnih zgodb o univerzalni temi vračanja iz vojne in jih objavili v skupnem katalogu.

V letu 2015 so v sodelujočih muzejih potekale predstavitve projekta oz. posamičnih zgodb o vračanju iz vojne. Kovaški muzej je sodeloval s predstavitvami vojnih izkušenj treh domačinov iz Krope in Kamne Gorice, vračajočih se iz prve in druge svetovne vojne: o vojaku 17. pešpolka avstrijske vojske in vojnem ujetniku v Italiji Lovru Kapusu iz Kamne Gorice, političnem zaporniku v Begunjah in koncentracijskem taborišču Dachau Justinu  Ažmanu iz Krope ter o mobilizirancu v nemško vojsko in ruskem vojnem ujetniku Valentinu Arhu iz Kamne Gorice.

 

Predstavitev projekta (muzejski večer) s predstavitvami treh zgodb domačinov o vračanju iz vojne je bila 18. septembra 2015 v Kovaškem muzeju. Razstavni panoji z njihovimi vojnimi zgodbami so na ogled tudi še v letu 2016.

Comments are closed.