Poslanstvo

Osnovno poslanstvo MRO je skrb za spoznavanje in razumevanje materialne kulturne dediščine, načina življenja in dela ter neoprijemljive kulturne dediščine znanj, vrednotenj, tehnik, modrosti in ustvarjalnosti ljudi v določenem času in prostoru. Svoj kulturni prostor in dediščino predstavlja v povezavi s širšimi regionalnimi, nacionalnimi oziroma globalnimi civilizacijskimi okviri doma in v tujini.

Specifična dediščina, ki jo obravnava MRO, so zlasti dediščina preteklega železarstva in življenja v Kropi in njeni okolici; dediščina čebelarstva, ki je bilo zlasti v 18. stoletju na Radovljiški ravnini – Deželi posebno dobro razvito in je imelo vpliv tudi v drugih pokrajinah; dediščina protinacističnega odpora in trpljenja Slovencev med drugo svetovno vojno v zaporih v Begunjah na Gorenjskem ter dediščina mesta Radovljice, v katerem je bil rojen tudi znameniti Slovenec Anton Tomaž Linhart. Z galerijsko dejavnostjo MRO širi zanimanje ljudi za preteklo in sodobno likovno ustvarjalnost Slovencev, oblikuje estetski odnos do te ustvarjalnosti in jo spodbuja.

Comments are closed.