Nadja Gartner Lenac, Radovljiške družine v 19. stoletju. Radovljica Mesto. Radovljica, 2013

Nadja Gartner Lenac, Radovljiške družine v 19. stoletju. Radovljica Mesto. Radovljica, 2013V 6. zvezku zbirke Naše mesto in ljudje etnologinja Nadja Gartner Lenac nadaljuje predstavitev radovljiških družin po sistemu, kakor jih je začela leta 2007 (Naše mesto in ljudje 3). Če je tedaj razkrila stanovalce starega mesta v 18. stoletju, se je v novem zvezku osredotočila na 19. stoletje. Če so v 18. stoletju izstopala imena, kot so Linhart, Varl, Kunstelj, Pezdič, so to v 19. stoletju Hudoverniki, Homani, pa tudi še Kunstlji. Če so bili prej prebivalci večinoma trgovci in obrtniki, zdaj pogosto beležimo tudi uradnike. Družine so predstavljene na podlagi cerkvenih in civilnih matičnih knjig, knjig župljanov (Status animarum), Domovinske knjige Radovljica (ljudsko štetje 1911) in napisov na nagrobnih ploščah radovljiškega pokopališča.

Cena: 4,00 €

Comments are closed.