MUZEJSKI VEČER: S predstavitve prvega Zbornika Mestnega muzeja Radovljica, posvečenega Boštjanu Olipu in njegovemu vojnemu dnevniku.

V uvodnem nagovoru je direktorica Verena Štekar-Vidic povedala, da je bil zbornik zasnovan leta 2016, ko sta na Upravo MRO prišla gospoda Jože Cvenkelj in Tone Marolt z idejo, da muzej pomaga obeležiti 100. obletnico njegove smrti.

Sprejela je odločitev, v dani situaciji in glede na kadrovske zmogljivosti v kolektivu pa tudi zahtevno delo urednice. Zavedla se je namreč prave priložnosti, da, podobno kot je pred sedemnajstimi leti v Kovaškem muzeju spodbudila izdajanje Vigenjca za področje desnega brega Save v radovljiški občini, v Mestnem muzeju Radovljica nekako splavi prvo številko periodične publikacije še za levi breg. Odslej bodo Zborniki delo kustosa Mestnega muzeja Radovljica.

Povedala je, da je gospod Jože Cvenkelj, pranečak Boštjana Olipa, v muzej prinesel Boštjanov vojaški kovček in drugo njegovo originalno zapuščino. Najdragocenejši del te zapuščine je Boštjanov dnevnik iz časa vojnega ujetništva v Rusiji in nekateri dokumenti, ki nam doslej niso bili znani. Poznana sta bila do tedaj le njegov vojni dnevnik in pa poslovilno pismo materi (kopija), ki se hranita v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani.

Slabi dve leti je potem trajalo, da je avtorski tim v sestavi mag. Marko Štepec, kustos Muzeja novejše zgodovine Slovenije, Tone Marolt, ljubiteljski zgodovinar, Verena Štekar-Vidic, zgodovinarka, dr. Miha Šimac, zgodovinar, univerzitetni predavatelj, pripravili besedilo in slikovno gradivo, za tisk zbornika, etnologinja Nadja Gartner Lenac pa je dodala še rodovno drevo Olipov od znanih začetkov do Boštjanove generacije. Sodelovali so še lektorica Katja Žvan, prevajalka ruskega besedila v dnevniku, Olga Boykovska, prevajalec povzetka v nemški jezik Wolfgang Zitta, oblikovno podobo pa je novi periodiki dala tokrat Nataša Artiček.

Uredniška odločitev je bila, da se v zborniku objavi celoten dnevnik vojaka in vojnega ujetnika Boštjana Olipa. V transkribirano obliko sta ga postavila Borut Strnad in Tone Marolt. Dnevnik je bil povod, da so v prvem prispevku predstavili širše ozadje in razmere vojne v Avstro-Ogrski predvsem z vidika razmer doma in Slovencev, ki so se znašli na vzhodnem in zahodnem bojišču, v drugem prispevku so nekoliko obudili čas Boštjana Olipa v njegovi rojstni Radovljici, kulturni utrip mesta v času utrjevanja narodnostne samozavesti skozi različna združenja, tudi sokolsko, katerega član je bil Boštjan Olip in predstavili družino, katere nekdanja hiša s spominsko ploščo Boštjanu Olipu še zdaj stoji v pod mestom na Cesti svobode št. 23.

Posebej za muzejski večer je bila v vitrinah razstavljena Olipova zapuščino, ki je predstavljena tudi v zborniku. Da je dokončno postala del zbirke Mestnega muzeja Radovljica, gre zasluga gospe Mariji Olip iz Lesc, ki je z muzejem v imenu družine podpisala pogodbo o donaciji. Osrednji prispevek v zborniku pa je namenjen Boštjanu Olipu in njegovi vojaški usodi, izluščeni in obrazloženi na podlagi njegovega dnevnika. Avtor dr. Miha Šimac se je vanjo posebej poglobil in nam jo v drugi polovici večera podrobneje predstavil v predavanju.

Direktorica se je poklonila spominu na letos spomladi preminulega Jožeta Cvenklja ob prisotnosti njegove družine in se zahvalila Olipovi družini ter posebej gospe Maji Olip, s katero je bila podpisana pogodba o donaciji zapuščine.

Izrazila je zadovoljstvo, ker je z zbornikom nakazana prava smer razvoja Mestnega muzeja Radovljica v obliki sodelovanja z občani pri obdelovanju in predstavljanju novih in novih tem o preteklosti krajev in ljudi naše občine. Proučevanje in predstavljanje dediščine je namreč tisto pravo poslanstvo muzeja, zaradi katerega je bil ustanovljen in ki edino pušča za sabo prave sledi strokovnega dela. Izrazila je željo, da bosta odslej kroparski Vigenjc in radovljiški Zbornik Mestnega muzeja izhajala izmenjaje na dve leti.

 

Izjemno zanimivo in slikovito predavanje dr. Miha Šimaca o vojaški in ujetniški poti Boštjana Olipa.

Zahvala gospe Maji Olip.

Večera se je udeležila družina Cvenkelj.

Comments are closed.