Muzejski večer: Linhartovi komediji kot pravnozgodovinski vir

Vsako leto okoli 11. decembra, ko je Anton Tomaž Linhart praznoval rojstni dan, v Mestnem muzeju Radovljica pripravimo predavanje na različne teme, ki so povezane z Linhartom, njegovim časom 18. stoletjem in z dediščino.

Letos smo se vrnili k Linhartu, natančneje k njegovima slovenskima komedijama Županova Micka in Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Letošnji predavatelj dr. Vladimir Simič ju je poskušal osvetliti s pravnozgodovinskega vidika, saj je Linhart v svoji komediji vpletel tudi nekaj elementov, ki so zanimivi za preučevanje pravne ureditve v naših krajih v 18. stoletju.

Tako v Županovi Micki najdemo sestavljanje ženitnega pisma, v »Matičku« pa primer že zamirajočega patrimonialnega sodstva, česar v Figaru in Podeželskem mlinu ne najdemo, zato  komediji nista običajna prevoda, ampak ju je Linhart postavil v naše okolje in vnesel aktualne elemente iz »Kranjske star’ga časa«.

V muzeju smo z mislimi že pri programu za prihodnje leto, ko bomo, če bomo uspešni pri iskanju podatkov v domačih in dunajskih arhivih, lahko predstavili življenje in delo Linhartove hčerke.

Katja Praprotnik

Comments are closed.