Galerija Šivčeva hiša

Šivčeva hiša, meščanska hiša iz sredine 16. stoletja, postavljena v zgodovinsko jedro Radovljice, se s svojo bogato zunanjo in notranjo arhitekturno podobo uvršča med pomembne kulturne spomenike poznogotskega stavbarstva pri nas. Po restavriranju leta 1976 se je razkrila vsa njena izvirna lepota, tako fasada s poslikavo in z razgibano oblikovanimi stavbnimi členi kot tudi notranjost s stebriščno vežo v pritličju in kuhinjo, kaščo ter predvsem z reprezentativno bivalno sobo v nadstropju. Danes se ta soba s svojim izjemnim ambientom uporablja za poročno dvorano, medtem ko je stebriščna veža likovna galerija.

Galerija Šivčeva Hiša ima dve enoti: galerijo, v kateri se letno zvrsti do deset razstav domačih in tujih likovnih ustvarjalcev, in stalno postavitev zbirke otroških in mladinskih ilustracij. Ta dela si je od začetka junija 2003 mogoče ogledati na stalni razstavi.

Galerija Šivčeva hiša

GALERIJA ŠIVČEVA HIŠA | MUZEJI RADOVLJIŠKE OBČINE
Linhartov trg 1
4240 Radovljica

  • Kustodinja:
    Barbara Boltar, 04/532 05 23, galerija@mro.si
  • Najave skupin: 04/532 05 23 ali 04/ 532 05 20, mro@mro.si
  •  Recepcija Galerije Šivčeva hiša: 04/532 05 23

Comments are closed.