Kulturno turistični vodnik Kropa in Kamna Gorica / Cultural-Tourist Guide Kropa and Kamna Gorica

Obstoječi vodnik Kropa. Kulturno turistični vodnik/A Cultural and Tourist Guide iz leta 2000 je dopolnjen s predstavitvijo Kamne Gorice in s skupnimi vsebinami iz zgodovine železarstva v Kropi in Kamni Gorici. Novi vodnik je nastal v sodelovanju Muzejev radovljiške občine (Kovaški muzej Kropa) in Kulturno turističnega društva Kamna Gorica, z namenom promocije železarske dediščine obeh krajev.

Vodnik prinaša geografsko predstavitev območja, zgodovinske osnove železarstva in žebljarstva v krajih pod Jelovico, podrobni predstavitvi Krope in Kamne Gorice z najpomembnejšimi točkami ogleda za turiste in muzejske obiskovalce, pregled tradicionalnih prireditev v obeh krajih, predstavitev krajevne kulinarike in gostinske ponudbe ter možnosti za rekreacijo in pohodništvo v bližnji okolici. Napisan je v slovenskem in angleškem jeziku. Vodnik je v elektronski obliki objavljen tudi na spletni strani Kovaškega muzeja in na spodnji povezavi. Vabljeni k branju!

 

Comments are closed.