Hinko Smrekar in Maksim Gaspari

Hinko Smrekar in Maksim Gaspari Časopis Slovenski čebelar je začelo izdajati Slovensko čebelarsko društvo za Kranjsko, Štajersko, Koroško in Primorsko leta 1898. Objavljal je strokovne članke in številne rubrike (Drobiž, Vesti iz podružnic, Raznoterosti…). Leta 1907 so se v reviji pojavile ilustracije.
Likovni opremi Slovenskega čebelarja sta dala pečat slikarja Hinko Smrekar in Maksim Gaspari.

Hinko Smrekar (1883–1942) – slikar, risar. ilustrator
Obvladal je različne slikarske tehnike, najbolj mojstrsko pa perorisbo s tušem. Veliko se je posvečal karikaturam in satiram, po katerih je najbolj znan, ter knjižnim ilustracijam. Sprejemal je tudi priložnostne naloge. Risal je naslovnice, inicialke in vinjete za razne revije.
Za 1. številko Slovenskega čebelarja leta 1907 je narisal notranjo naslovnico z motivom čebelarja, sedečega pred čebelnjakom, in naslovom revije, ki zapolnjuje pretežen del ilustracije. Ilustriral je naslove več rubrik.
Podpisoval se je z inicialkama HS, s kratico imena in polnim priimkom, H. Smrekar, in H. Smrekar z dodanima zadnjima številkama leta, ko je bila risba natisnjena.

Maksim Gaspari (1883–1980) – slikar, ilustrator
Izoblikoval je lasten slikarski stil, ki se je naslanjal na slovensko folkloro. Številne so njegove knjižne ilustracije in likovne opreme revij. V Slovenskem čebelarju je  leta 1919 izšla naslovnica s čebelarskim motivom, ki ga večkrat srečamo na Gasparijevih slikah.
Leta 1926 se prvič pojavijo okrašene začetnice, uporabljene v uvodnih odstavkih glavnih člankov. Motivi, zamejeni s črko, predstavljajo čebelarjeva opravila, portrete Antona Janše, čebelarskega učitelja Jurančiča, urednika Rojino, zavetnika čebelarjev sv. Ambroža, izdelke iz voska in medu, humorističen motiv z dvema trotoma »glasbenikoma«, nekaj medonosnih rastlin.
Gaspari je ilustracije podpisoval z inicialkama MG, MG., večkrat spretno skritima ob robovih risbe, ali z začetnico imena in s polnim priimkom.

Comments are closed.