Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) v Radovljici

Pred časom smo se tudi radovljiški muzeji pridružili prireditvam ob Dnevih evropske kulturne dediščine. Prejšnji dve leti smo se ukvarjali z dediščino, letošnje leto pa je imelo osrednjo temo vodo. Lahko zapišem, da je bila tema zanimiva tako za nas družboslovce, ki se ukvarjamo z dediščino kot tudi za tiste bolj naravoslovno orientirane.

Tema je kar klicala k razširitvi prireditve še na predavanja in delavnice povezane z vodo. Tako smo se obrnili na profesorja dr. Mihaela Jožefa Tomana, ki je za uvod v DEKD predstavil vodo kot naravno in družbeno dobrino. Naslednji dan smo nadaljevali z osrednjo celodnevno prireditvijo posvečeno vodi. Spoznavali smo jo v ljudskih pesmih in plesih, kot osnovo za slikanje akvarelov, v vodnih kalejdoskopih, ločevali smo trdo in mehko vodo in jo čistili s peščenim filtrom, pripovedovali pravljice o vodi, spoznali Leonardov most in način, kako potuje voda v hiši, izdelovali smo vodne mlinčke, oblikovali smo posodice za vodo, poskusili smo se v gašenju z vodo, snemali smo filme v načinu super počasnega posnetka, ogledali smo si projekcijo dijaških filmov na temo vode. Spoznali smo tudi delo Žebljarskega krožka Kovaškega muzeja iz Krope, tudi delo kovačev je bilo nekdaj tesno povezano z vodo. Poleg tega smo v radovljiški graščini s pomočjo učencev okoliških vrtcev in šol pripravili razstavo otroških izdelkov na temo vode, ki so si jih obiskovalci lahko ogledali še več dni po sami prireditvi.

Letošnja prireditev je za nami, začenjajo se že priprave na dogodke ob dnevih evropske kulturne dediščine v prihodnjem letu. Tema v letu 2018 nosi naslov »Naša dediščina: Kjer se srečata preteklost in prihodnost.«. Pravzaprav sem nad naslovom kar malo razočarana, upala sem, da bo tema prihajajočega leta povezana s še enim od štirih elementov. Tako bi naše dogajanje lahko povezali z delom našega radovljiškega rojaka slikarja Karla Frančiška Remba, ki je štiri elemente (vodo, zrak, ogenj in zemljo) v prispodobah grških bogov upodobil na stropu Viteške dvorane v brežiškem gradu. Bo pa zato slikar Remb osrednja točka naše strokovne ekskurzije v prihodnjem letu. Več o ekskurziji v letu 2018 pa v kakšnem od prihodnjih blogov.

Katja Praprotnik

Comments are closed.