Digitalne zgodbe starih zgodovinskih mest/Digital Stories of Small historic towns (diStory)

Med 529 prijavljenimi projekti v programu Ustvarjalna Evropa je bilo v letu 2015 izbranih  66 (15 večjega obsega in 51 manjšega obsega), trije iz Slovenije, med njimi  projekt Digitalne zgodbe starih zgodovinskih mest, ki so ga s pomočjo K & Z, svetovanje za razvoj, prijavili Muzeji radovljiške občine. Prijavo je podprla Občina Radovljica.

 Nosilni partner: MRO – Muzeji radovljiške občine (SI) (V ožji ekipi bodo delovale: Verena Štekar-Vidic, odgovorna za projekt in glavna koordinatorka, Jerneja Jelovčan Koselj, pomočnica koordinatorke, Katja Praprotnik, kustodinja Mestnega muzeja Radovljica. Računovodstvo bo vodila računovodkinja MRO, Darja Erman.)
Partnerji projektaZdruženje zgodovinskih mest Slovenije (SI), Centar za urbani razvoj – Urban Development Center (RS), Comune di Fermo (IT)
Višina podpore EU: 197.978,37 EUR (60 %)

Skupna vrednost projekta: 329.963 EUR

Splošni cilj projekta je prispevati k popularizaciji in dostopnosti dediščine zgodovinskih mest Radovljica, Topola in Fermo na inovativen in sodoben način. Slovensko mesto Radovljica se ponaša z lepo ohranjenim starim mestnim jedrom, kjer lahko sledimo njegovemu razvoju skozi stoletja. Mesto Topola v Srbiji, okoli 70 km južno od Beograda, ima veličasten zgodovinski predel z muzejem in mavzolejem, posvečenem spominu na dinastijo srbskih kraljev iz družine Karađorđević. Mesto Fermo v pokrajini Marche ob srednji jadranski obali Italije ima med drugim bogato dediščino 17. stoletja.

Projekt temelji na želji sodelujočih partnerjev za napredek pri predstavljanju dediščine mest z uporabo sodobnih digitalnih tehnologij.

Specifični cilj projekta je transnacionalno učenje za uvajanje novih digitalnih tehnologij in novih ustvarjalnih pristopov predstavljanja svojstvene dediščine sodelujočih mest in njene sporočilnosti. Z izbranimi skupinami sodelavcev bodo partnerji na podlagi vedenja in poznavanja dediščine svojih mest oblikovali vsak svojo  digitalno Zgodbo – “diStory” in jo (jih) predstavili tako, da bodo kar najbolj zanimive za širok spekter (digitalne) javnosti, njihovih obiskovalcev in ljudi, ki v teh mestih živijo.

Projekt je sestavljen iz 5 modulov. Prvi trije so namenjeni učenju, druženju, komunikaciji, sodelovanju med partnerji, ustvarjanju nove vsebine, produkta. Tu bodo najbolj dejavni MRO, Centar za urbani razvoj in Občina Fermo. Četrti modul se ukvarja z razširjanjem, mreženjem rezultatov projekta, kar bo glavna naloga Združenja zgodovinskih mest Slovenije. Peti modul se nanaša na upravljanje in usklajevanje dela. Zanj bo kot nosilni partner odgovoren MRO.

Comments are closed.