Vera Fürsager Magušar

Nekaj fotografij Vere Fürsager, hčerke Leopolda in Terezije, poročene z Ivanom Magušarjem iz Krope.

Nadaljevanje na naslednji strani.

Comments are closed.