Čebelarski muzej

Zbirka Čebelarstvo na Slovenskem (obdobje od konca 18. do sredine 20. stoletja) vključuje naslednje enote:

  1. Ljudska umetnost v čebelarstvu: zbirka poslikanih panjskih končnic, ki zajema celotno obdobje od najstarejše znane do zatona te ljudske umetnosti.
    http://mro.si/poslikane-panjske-koncnice/
  2. Zbirka panjev: zbirka čebeljih prebivališč od uvedbe domačega čebelarjenja do modernih tipov panjev.
  3. Zbirka čebelarskega orodja: čebelarsko orodje za uporabo v starih in modernih tipih panjev.
  4. Dokumentarno gradivo: fotografije, negativi, pozitivi/ tonski in video zapisi/arhivsko gradivo, vezano na posamezne čebelarje.
  5. Strokovna knjižnica.

Povzeto po Pravilniku o zbiralni politiki v Muzejih radovljiške občine.


Ohranimo čebele

Dvajsetega maja, na dan slovenskih čebelarjev, je bila v Kazematah na Ljubljanskem gradu odprta informativna, večpredstavna razstava z naslovom Ohranimo čebele. Razstavo sta soorganizirala Ljubljanski grad in Čebelarski muzej, pri projektu pa so sodelovali še Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Mestna občina Ljubljana in OŠ Antona Janše iz…

… več o tem

Čebelarski muzej in OŠ Antona Janše s svojima razstavama v Državnem zboru RS

V dneh od 14. do 20. maja 2016 sta bili v preddverju velike dvorane Državnega zbora Republike Slovenije na ogled Potujoča razstava originalnih poslikanih panjskih končnic Čebelarskega muzeja iz Radovljice in razstava otroških poslikanih panjskih končnic v različnih tehnikah, nastalih na likovnih delavnicah Osnovne šole Antona Janše Radovljica. 20. maja…

… več o tem

Zbirka: panjske končnice

Inv. številka: MRO; ČM-0000204 Panjska končnica: Avstrijski cesar Franc Jožef in kraljica Elizabeta

Več zgodovinskih utrinkov je ujetih na panjskih končnicah (poslikanih prednjih deščicah panjev). Na spodnjih fotografijah vam jih predstavljamo le nekaj, sicer pa je do zdaj znanih več kot 600 različnih motivov poslikav, najštevilčnejši so tisti z nabožno vsebino, posvetne pa sestavljajo domišljijski, lovski prizori, prikazi vsakdanjega življenja …

… več o tem

Poslikane panjske končnice

panjske končnice

Posebnost slovenskega čebelarstva so poslikave na panjskih končnicah – pročelnih deščicah panjev podolžne oblike. Iz desk zbite panje, poznane pod imenom kranjiči, so čebelarji postavljali v čebelnjake, ki so se tako zaradi značilne arhitekturne zasnove kot pisanega pročelja, sestavljenega iz poslikanih prednjih strani panjev, slikovito vključevali v pokrajino. Poslikane panjske…

… več o tem