« Zbirka žebljev

Kovaški muzej Kropa

Čevljarski žeblji (toparski petudarčni)

Comments are closed.