« Zbirka žebljev

Kovaški muzej Kropa

Ostri podkovniki, oblika 3

Comments are closed.