« Zbirka žebljev

Kovaški muzej Kropa

Čevljarski žeblji (toparski šestudarčni)

Comments are closed.