« Zbirka žebljev

Kovaški muzej Kropa

Čevljarski žeblji (podkvičarji, oblika 6)

Comments are closed.