Kovaški muzej Kropa

Zbirka Kovaškega muzeja v Kropi vključuje naslednje zbirke in gradivo:

  1. Likovna zbirka portretov in drugih olj, risb in grafik.
  2. Zbirka železokovane uporabne umetnosti: zbirka kovanih del Joža Bertonclja, zbirka kroparskega umetnega kovaštva, graverstva in cizelerstva.
  3. Zgodovinska zbirka: zbirka naslednjih dokumentov: zgodovinski arhiv Tovarne Plamen, arhiv društev in organizacij, arhiv posameznikov iz Krope in okolice.
  4. Tehniška zbirka, vezana na fužinarsko preteklost: rake (dediščina in situ), vigenjc Vice, Bodlajev vigenjc (dediščina in situ), Slovenska peč (dediščina in situ), zbirka ročno kovanih žebljev in strojno izdelanih vijakov, zbirka rudarskega, oglarskega in kovaškega orodja, numizmatična zbirka z nadomestnim denarjem.
  5. zbirka bivalne opreme in predmetov za vsakdanjo rabo.
  6. Splošna zbirka: v njej hranimo muzejsko gradivo, ki ni vezano na določeno območje, je bolj splošnega pomena.
  7. Dokumentarno gradivo: zbirka terenskih zapisov – risb, posnetkov –, zbirka fotografij, negativov in diapozitivov, zbirka filmskih, digitalnih in video zapisov.
  8. Domoznanska in strokovna knjižnica.

Povzeto po Pravilniku o zbiralni politiki v Muzejih radovljiške občine.

Comments are closed.