Galerija Šivčeva hiša

Zbirka Galerije Šivčeva hiša v Radovljici vključuje naslednje enote:

  1. Zbirka knjižnih ilustracij
  2. Zbirka Sinji vrh Slikarska kolonija, ki jo galerija gosti tradicionalno
  3. Zbirka domačih likovnih ustvarjalcev (Radovljica in okolica)
  4. Zbirka sodobne likovne umetnosti
  5. Dokumentarno gradivo
  6. Strokovna knjižnica

Povzeto po Pravilniku o zbiralni politiki v Muzejih radovljiške občine.


Razstava originalnih ilustracij ob 40. obletnici Galerije Šivčeva hiša

Šivčeva hiša

Vabimo vas na ogled nove razstave v Galeriji Šivčeva hiša, ki predstavlja zbirko originalnih ilustracij. V Galeriji Šivčeva hiša se je v štiridesetih letih obstoja oblikovala obsežna zbirka različnih likovnih del: slik, grafik, fotografij, kipov, male plastike, objektov … Ta celota je smiselno razdeljena na več manjših zbirk, kot so zbirka…

… več o tem

Zbirka knjižnih ilustracij

Zbirka knjižnih ilustracij

» Roža PIŠCANEC » Jelka REICHMAN » Lucijan REŠČIČ » Matjaž SCHMIDT » Maksim SEDEJ » Rudi SKOČIR » Alenka SOTTLER » Marija Lucija STUPICA » Marlenka STUPICA » Miroslav ŠUPUT » Andrej TROBENTAR » Gorazd VAHEN » Alenka Eka VOGELNIK » Marija VOGELNIK » Melita VOVK » Fojž A.…

… več o tem