Srečanje projekta DiStory v Beogradu

Muzeji radovljiške občine (MRO) so nosilni partner evropskega projekta, podprtega s strani programa Ustvarjalna Evropa. Projekt diStory: Digitalne zgodbe starih zgodovinskih mest poleg Radovljice (Slovenija) poteka tudi v Topoli (Srbija) in italijanskem Fermu. Cilj projekta je uvajanje digitalnih pristopov na področje dediščine ob aktivnem vključevanju občinstva.

Med 21. in 25. novembrom je v Beogradu potekalo prvo srečanje vseh partnerjev, ki so se ga udeležile tudi sodelavke MRO. Organizator srečanja (projektni partner Centar za urbani razvoj Srbije) je poskrbel za zanimiv teden, nova poznanstva in obilico svežega znanja.

V prvem delu so udeleženci prisluhnili predavanjem na temo razvoja občinstev, participacije, obogatene resničnosti in drugih digitalnih pristopov. Še posebej navdihujoč je bil ogled razstave Pupin: From Physical to Spiritual Realities v Zgodovinskem muzeju Srbije. Skozi obogateno resničnost in z inovativno vpeljavo digitalnih tehnologij se obiskovalci s pomočjo tabličnega računalnika ali telefona seznanijo z življenjem in delom fizika Mihajla Pupina. Razstava tako odslikava mnoge ideje projekta diStory, zato je bil voden ogled več kot dobrodošla iztočnica za nadaljnje delo.

Poleg predavanj in predstavitev primerov dobrih praks je potekal tudi praktični del (t. i. »hackaton«), kjer so udeleženci pod mentorstvom strokovnjakov tudi sami iskali praktične rešitve za predstavitev svojih mest in njihovih zgodb širšemu občinstvu. Le-te so ob koncu srečanja tudi predstavili. Po zaključni evalvaciji je sledil obisk Creative Europe Desk Serbia in Ministrstva za kulturo v Beogradu.

Projekt diStory tako teče dalje. Ekipe treh zgodovinskih mest so si med ustvarjalnim tednom pridobile številna nova znanja, predvsem pa ideje za predstavitev lastnih zgodb, ki bodo kmalu na voljo tudi v digitalni različici.

Projekt lahko spremljate tudi preko Facebooka, Twitterja in Instagrama!

 

Comments are closed.