Publikacije


Zbornik Mestnega muzeja Radovljica

  21. maja letos je minilo 100 let od smrti radovljiškega športnika Boštjana Olipa (1892–1918). Njegovo ime je povezano z začetki radovljiškega sokolskega telovadnega društva, ki je bilo ustanovljeno leta 1908 in bilo do prve svetovne vojne zelo aktivno v lokalnem in širšem regijskem področju. Boštjan Olip se je kot…

… več o tem

70 let Nogometnega kluba Šobec Lesce

V petek, 26. avgusta, ob 19. uri  bo v Plesni dvorani Radovljiške graščine (Linhartov trg 1, Radovljica) muzejski večer Mestnega muzeja s predstavitvijo zbornika ob 70-letnici Nogometnega kluba Šobec Lesce. Vljudno vabljeni!

… več o tem

Anton Tomaž Linhart, Jubilejna monografija ob 250-letnici rojstva

Monografija vsebuje različne informacije o življenju in delu Antona Tomaža Linharta (1756-1795), opisuje ga kot dramatika, zgodovinarja, pesnika, šolskega nadzornika in med drugim prinaša oris razsvetljenstva, gledališča, Dunaja v Linhartovem času.

… več o tem

Nadja Gartner Lenac, Radovljiške družine v 19. stoletju. Radovljica Mesto. Radovljica, 2013

Nadja Gartner Lenac, Radovljiške družine v 19. stoletju. Radovljica Mesto. Radovljica, 2013

V 6. zvezku zbirke Naše mesto in ljudje etnologinja Nadja Gartner Lenac nadaljuje predstavitev radovljiških družin po sistemu, kakor jih je začela leta 2007 (Naše mesto in ljudje 3). Če je tedaj razkrila stanovalce starega mesta v 18. stoletju, se je v novem zvezku osredotočila na 19. stoletje. Če so…

… več o tem

Bogdan Šteh, Zapuščinski inventarji radovljiških grofov Thurn-Valsassina v Arhivu Republike Slovenije

http://www.muzeji-radovljica.si/_aktualno/mestnimuzej/images/Thurn-Valsassina.gif

Primer Janeza Karla (1645−1683). Radovljica, 2013. Z izdajo 5. zvezka zbirke Mestnega muzeja Radovljica Naše mesto in ljudje smo širši javnosti želeli na konkretnem primeru predstaviti zapuščinski inventar kot pravni dokument in kot dokument časa, ki je pomemben vir za spoznavanje preteklosti Radovljice. Osredotočili smo se na objavo zapuščinskega inventarja…

… več o tem

Josipina Hočevar – Radovljičanka v Krškem

Josipina Hočevar - Radovljičanka v Krškem

Zbornik prispevkov in predstavitev Josipininega leta (7. oktober 2010-7. oktober 2011), uredili. Alenka Černelič Krošelj (Mestni muzej Krško) in Tita Porenta (Mestni muzej Radovljica). Avtorji prispevkov: Marjetka Balkovec Debevec, Alenka Bole Vrabec, Polona Brenčič, Katja Ceglar, Alenka Černelič Krošelj, Nadja Gartner Lenac, Zorica Kerin, Liljana Omerzu, Tita Porenta, Verena Štekar-Vidic,…

… več o tem